‘A darker perspective’

De cinema van Spike Lee vanaf 1994

 

pdf-version

Thomas Boonen

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Sociale Wetenschappen,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Communicatiewetenschappen.

Academiejaar: 2005-2006

Katholieke Universiteit Leuven

 

Promotor : Prof. Dr. W. HESLING
Verslaggever : S. MALLIET

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (11 mb)