Het lokale multimuzikale muziekfestival
tegenover het
nationale unimuzikale muziekfestival

 

Casestudie Bergfestival

 

pdf-version

Anne Kalders

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Sociale Wetenschappen,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Communicatiewetenschappen.

Academiejaar: 2005-2006

Katholieke Universiteit Leuven

 

Promotor: Prof. Dr. G. DE MEYER
Verslaggever: T. SHRIMPTON-SMITH

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (4,2 mb)