August De Block
(1893-1979)

socialistisch politicus.

Een biografie.

 

Joris De Coninck

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 1997-1998

Universiteit Gent

Promotor:  Dr. G. Deneckere

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

1 . VOORWOORD

 

2 . INLEIDING

 

3 . BIBLIOGRAFIE

 

4 . LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN

 

DEEL I : AUGUST DE BLOCK ; JONGELING, SOCIALISTISCH MILITANT, GEÏNTERNEERDE (februari 1893-december 1918)

 

    HOOFDSTUK 1 : ‘HET BEGON AL VROEG’ (1893 - 1914)

        1.1. Gazemeterstraat 38

        1. 2. Onderwijs en werk

        1. 3. Socialistisch militant (1908/1909-1914)

            1. 3. 1. ‘Het Volk ging buiten, Vooruit kwam binnen’

            1. 3. 2. Het socialisme te Sint-Niklaas tot 1914

            1. 3. 3. Vrijdenker en Jonge Wacht

        Besluit

    HOOFDSTUK 2 : DE EERSTE WERELDOORLOG

        2. 1. Het Belgisch débâcle (augustus - september 1914)

            2. 1. 1. Inleiding

            2. 1. 2. ‘Ik ben naar elders gegaan’

            2. 1. 3. Deserteur?

        2. 2. Het kamp van Zeist (oktober 1914 - december 1918)

            2. 2. 1. Nederlands neutraliteit en de oorlog

            2. 2. 2. De opvang van Belgische militairen in Nederland

            2. 2. 3. Voorzitter van BBAN-Zeist

            2. 2. 4. Verloving en repatriëring

        Besluit

 

DEEL II: INTERBELLUM TE SINT-NIKLAAS (1918-1934)

 

    HOOFDSTUK 3 : EEN NIEUWE START (1918-1921)

        3. 1. Inleiding

        3. 2. Secretaris van de BWP-afdeling Sint-Niklaas

            3. 2. 1. ‘Vlug herstelt hij zich’

            3. 2. 2. Zonder concurrentie

        3. 3. Huwelijk

        3. 4. ‘De goede organisatie der partij’

            3. 4. 1. ‘Vóór alles de partij in het oog houden’ : tucht in de BWP-Sint-Niklaas.

            3. 4. 2. Noodzakelijke hervormingen

            3. 4. 3. Meetings, reizen en 1 mei-vieringen : Het dagelijks bestuur van de BWP-afdeling Sint-Niklaas

            3. 4. 4. ‘De loonkwestie’

            3. 4. 5. En Rachel?

        3. 5. ‘De stad behoort aan de arbeiders’ : de gemeenteraadsverkiezingen van 1921

            3. 5. 1. Inleiding

            3. 5. 2. Hoge verwachtingen

            3. 5. 3. Programma, vorming en propaganda

            3. 5. 4. ‘De overwinning is behaald’

        3. 6. De provincieraadsverkiezingen

            3. 6. 1. Inleiding

            3. 6. 2. Naar Gent

        Besluit

 

HOOFDSTUK 4 : DE CONSOLIDATIE VAN DE DOORBRAAK . AUGUST DE BLOCK : PROVINCIE- EN GEMEENTERAADSLID, PARTIJFUNCTIONARIS (1921-1934)

        4. 1. ‘Eenen nieuwen gemeenteraad’(1921-1926)

            4. 1. 1. 14 juni 1921

            4. 1. 2. ‘De gekomen verbeteringen’

            4. 1. 3. De campagne van 1926

            4. 1. 4. ‘De schone ziel van het kind’

        4. 2. De BWP-Sint-Niklaas en de Vlaamse kwestie

            4. 2. 1. Inleiding

            4. 2. 2. ‘Het Vlaamsch is de taal van de arbeidende klasse’

        4. 3. Afdelings- en arrondissementssecretaris

            4. 3. 1. ‘A little Ghent’ in het Waasland

            4. 3. 2. Het rode verenigingsleven

            4. 3. 3. Arrondissementssecretaris

        4. 4. ‘Onze Gust is de morele burgervader’: de gemeenteraadsverkiezingen van 1932

            4. 4. 1. Intense campagne

            4. 4. 2. De meerderheid doorbroken

        4 . 5. De provincieraad (1921-1934)

            4. 5. 1. Campagnes en resultaten

            4. 5. 2. In de Raad

        4. 6. Echtgenote, moeder en kameraad

        Besluit

 

DEEL III: VAN BRUSSEL NAAR LONDEN EN TERUG (1934-1944)

 

    HOOFDSTUK 5 : IN HET SPOOR VAN HENDRIK DE MAN

        5. 1. Hoop in bange dagen

            5. 1. 1. Ontmoediging en geestdrift

            5. 1. 2. De hervorming van het landelijk bestuur’

        5. 2. Weemoed en vertrouwen

            5. 2. 1. Afscheid van het Waasland

            5. 2. 2. Jette

            5. 2. 3. Het partijsecretariaat

        5. 3. Bedreigde eenheid

            5. 3. 1. De Vlaamse kwestie

            5. 3. 2. De onafhankelijkheidspolitiek

        Besluit

    HOOFDSTUK 6 : DE TWEEDE WERELDOORLOG

        6 . 1. Een nieuwe vlucht

            6. 1. 1. De Duitse inval

            6. 1. 2. Mesplède

            6. 1. 3. Naar Londen, via Lissabon en Madrid

        6. 2. In ballingschap

            6. 2. 1. Een nieuw begin in een vreemd land

            6. 2. 2. De Belgische socialisten in Londen

        6 . 3. Voorbereiding op de naoorlogse periode

            6. 3. 1. De Commissie voor de Studie van de Naoorlogse Problemen

            6. 3. 2. Een nieuw socialistisch programma?

            6. 3. 3. Civil Affairs Officer

        Besluit

 

EPILOOG : LEVEN NA WERELDOORLOG II IN VOGELVUCHT

 

ALGEMEEN BESLUIT

 

BIJLAGEN

 

BIJLAGE I : INTERVIEW MET PAUL DE BLOCK (10 FEB. 1998)

BIJLAGE II : ‘ONTWERP VAN GEMEENTELIJK KIESPROGRAMMA’

 

home lijst scripties inhoud volgende