De feedbackeffecten van de
geschillenregeling van de WTO

Een studie van de Amerikaanse reactie
op de werking van de DSU

 

Trees Robijns

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Sociale Wetenschappen,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de
Politieke Wetenschappen.

Academiejaar: 2004-2005

Katholieke Universiteit Leuven

 

Promotor: Prof. B. KERREMANS
Verslaggever: Prof. Dr. P. DEVELTERRE

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Voorwoord

 

Inleiding

 

1. Het wereldhandelsbestel en de geschillenregeling

    1.1. Historiek

    1.2. Principes en structuur van de World Trade Organization

    1.3. De evolutie van de geschillenregeling doorheen de tijd

        1.3.1. De geschillenregeling ten tijde van het Havana Charter en de ITO

        1.3.2. De geschillenregeling ten tijde van de GATT

        1.3.3. De geschillenregeling ten tijde van de World Trade Organization

 

2. Theoretisch kader

    2.1. Functionaliteit van de flexibiliteit

        2.1.1. Theoretisch gedeelte

        2.1.2. Toepassing

    2.2. Strategische gevolgen van het Multiple-Level Game

        2.2.1. Het Two-Level Game van Putnam

        2.2.2. Het Three-Level Game van Patterson

        2.2.3. Strategische gevolgen

    2.3. Gevolgen van de dwingende internationalisering

        2.3.1. Gevolgen voor de economie

        2.3.2. Gevolgen voor de socio-economische organisaties

        2.3.3. Gevolgen voor de regering

    2.4. Preferentievorming van belangengroepen en overheden

        2.4.1. Preferenties van de socio-economische organisaties

        2.4.2. Gevolgen van de socio-economische preferenties voor de overheid en de
                        vorming van het uiteindelijke standpunt

    2.5. Het onderzoeksmodel

 

3. Het model in de praktijk

    3.1. Het regeringsstandpunt

    3.2. De cases

        3.2.1. De case die leidt tot een verzwakking van de procedure: de staalkwestie

            3.2.1.1. De staalkwestie in de WTO

            3.2.1.2. De belangengroepen in de staalkwestie

        3.2.2. De cases die leiden tot een versterking van de procedure:
                        de bananenzaak en het geschil over de groeihormonen

            3.2.2.1. De bananenzaak in de WTO

            3.2.2.2. De belangengroepen in de bananenzaak

            3.2.2.3. Het dispuut over groeihormonen in de WTO

            3.2.2.4. De belangengroepen in het dispuut over groeihormonen

    3.3. Conclusie van de praktijkoefeningen

 

Besluit

 

Referenties

 

Lijst van afkortingen

 

Bijlagen

    Bijlage 1: Dispute Settlement System onder het Havana Charter: artikels 92-97

    Bijlage 2: Dispute Settlement System onder de GATT: artikels XXII en XXIII

    Bijlage 3: Dispute Settlement System onder de WTO: Schematische Voorstelling

 

home lijst scripties inhoud volgende