De feedbackeffecten van de geschillenregeling van de WTO. Een studie van de Amerikaanse reactie op de werking van de DSU. (Trees Robijns)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Voorwoord

 

Deze thesis is te situeren in een deelgebied van de Politieke Wetenschappen, namelijk de Internationale Politieke Economie. Mijn interesse voor dit vakgebied is ontwikkeld doorheen de lessen International Political Economy en het seminarie Internationale Betrekkingen van Professor Doctor Bart Kerremans. Gedreven door zijn enthousiasme en grote kennis werd het thesisonderwerp over de geschillenregeling in de Wereldhandelsorganisatie mijn project.

Bij het beŽindigen van dit werk, hoort dan ook een passend woordje van dank voor allen die me hebben geholpen om dit tot een goed einde te brengen.

Vooreerst wil ik Professor Kerremans bedanken. Zijn gedrevenheid, energie, aanmoedigingen en grote kennis hebben dit werk grotendeels gemaakt tot wat het nu is. De levendige discussies over het onderwerp, die omwille van zijn specifieke aard met niet veel anderen kon worden gevoerd, waren dan ook een goede aanzet voor mij om steeds met vernieuwd enthousiasme verder te doen. Zij hebben bij mij zonder enige twijfel een interesse opgewekt die nog lang zal blijven hangen.

Ik wil bij deze ook mijn ouders en grootouders bedanken. Hun niet aflatende steun op alle vlakken heeft mij ongetwijfeld geholpen om te staan waar ik nu sta en om dit werk aan U te kunnen voorleggen.

Als laatste, maar zeker niet voor het minst, wil ik alle familieleden en vrienden bedanken die er vier jaar voor mij waren. Hierbij denk ik vooral aan mijn vriend, kotgenootjes en al zij die me hebben gesteund, opgefleurd tijdens de pauzes en geluisterd naar allerhande theorieŽn over staal, bananen en groeihormonen.

Ik hoop dat de lezer van dit werk een gezonde belangstelling overhoudt voor dit onderwerp uit de internationale politieke economie. Dit is belangrijk om de discussie in de maatschappij levendig te houden en te begrijpen hoe de politieke besluitvorming en de economische wetmatigheden samenvloeien tot ťťn geheel. Dit onderwerp is immers te belangrijk om alleen in thesissen en academische middens te bespreken.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende