Oproer in de Franse voorsteden

Van frustratie tot functioneel geweld?

De conflicttheorie van Ralf Dahrendorf toegepast

 

Katrien Stynen

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Sociale wetenschappen,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de
Politieke Wetenschappen.

Academiejaar: 2006-2007

 

Katholieke Universiteit Leuven

 

Promotor: Prof. Dr. L. REYCHLER
Verslaggever: Prof. Dr. M. HOOGHE

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Voorwoord

 

Inleiding

    1. Situering van het onderwerp

    2. Verklaring van keuze onderwerp

    3. Onderzoeksvragen

        3.1 Wat maakt het conflict zo gewelddadig en intens?

        3.2 Is het geweld functioneel geweest?

    4. Methodologie

 

Hoofdstuk 1: Feiten en theoretisch kader

    1. Historische introductie en de feiten

    2. Theoretisch kader

        2.1 Variabiliteit van een conflict

            2.1.1 Structurele organisatievoorwaarden

            2.1.2 Pluralisme versus superimpositie

            2.1.3 Relatieve deprivatie

            2.1.4 Mobiliteit versus immobiliteit

            2.1.5 De regulering van klasseconflicten

            2.1.6 Besluit

        2.2 Structurele verandering

        2.3 Besluit

 

Hoofdstuk 2: Variabiliteit van het conflict

    1. Structurele organisatievoorwaarden

        1.1 Politieke organisatievoorwaarden

        1.2 Technische organisatievoorwaarden

            1.2.1 Gemeenschappelijke belangen/ideologie

            1.2.2 Organisaties

                1.2.2.1 SOS Racisme

                1.2.2.2 Mouvement de l’immigration et des banlieues

            1.2.3 Besluit

        1.3 Sociale organisatievoorwaarden

        1.4 Besluit

    2. Pluralisme versus superimpositie

        2.1 Context en types

            2.1.1 Politiek conflict

            2.1.2 Sociaal-economisch conflict

            2.1.3 Cultureel conflict

            2.1.4 Ruimtelijk conflict

            2.1.5 Conflict met de ordediensten

        2.2 Klasse versus stratificatie

        2.3 Besluit

    3. Relatieve deprivatie

    4. Mobiliteit versus immobiliteit

    5. De regulering of controle van het klassenconflict

        5.1 Effectieve conflictregulering mogelijk?

        5.2 Actie van de overheid in het verleden

        5.3 Actie van de overheid tijdens de crisis

    6. Besluit

 

Hoofdstuk 3: Indicatoren voor structurele verandering

    1. Presidentsverkiezingen 2007

    2. Politieke participatie

    3. Minder extreem, meer centrum

    4. Verkiezingscampagne: programmapunten

        4.1 Werk en werkloosheid

        4.2 Veiligheid en criminaliteit

        4.3 Immigratie

        4.4 Vreemdelingenstemrecht

        4.5 Huisvesting

        4.6 Onderwijs

        4.7 Nationale identiteit 79 4.8 Strategie voor de probleemwijken: algemeen

    5. Besluit

 

Algemeen besluit

 

Referenties

 

Bijlage 1. Samenvatting van de conflicttheorie van Darhrendorf

 

Nawoord

 

home lijst scripties inhoud volgende