Een Introductie tot de
GeŽuropeaniseerde Grammatica
van het Modern Chinees van Xie Yaoji

Een Kritische Bespreking van Hoofdstuk III: "De Zin"

 

pdf-version

 Marijke Drijbooms

Verhandeling voorgelegd tot het behalen van de graad van
licentiaat in de Oosterse Talen en Culturen

Academiejaar: 2004-2005

 

Universiteit Gent
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Zuid- en Oost-AziŽ
 

Promotor: Prof.dr. Bart Dessein

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (1,3 mb)