Industrieel erfgoed:
De Tiense Suikerraffinaderij
en zijn directe omgeving
 

pdf-version

 Dieter Maho

 

Inleiding tot de historische geografie en cartografie
 

Academiejaar: 2008-2009

Katholieke Universiteit Leuven

 

Begeleiders Paper
Prof. dr. D.Vanneste en Prof.dr. J.Roegiers

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (1,4 mb)