BelgiŽ beeft...

Politieke misdrijven voor de Assisenhoven
van Antwerpen en Brabant
(1830-1849)

 

Elise Van Opstal

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2003-2004

Universiteit Gent

Promotor: Prof. Dr. Gita Deneckere

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Inleiding

 

1.  Juridische beschouwingen

    1.1 Het strafrecht

    1.2 De procedure

    1.3 De jury

 

2. 1830-1831 : De periode van de Belgische Omwenteling

    2.1 Algemeen

    2.2 Het orangisme

        2.2.1 Het wezen achter het orangisme

        2.2.2 Najaar 1830: contact met de Hollandse vijand te Antwerpen

            2.2.2.1 De prins van Oranje

            2.2.2.2 Poging naar Holland te gaan Ė Arrestatie

            2.2.2.3  Arrestatie

            2.2.2.4  Het proces

        2.2.3 Gent, begin 1831

            2.2.3.1 Een openlijk georganiseerd complot

            2.2.3.2 Vertrek van de troepen

            2.2.3.3 Sabotage- gebrek aan voorzorgsmaatregelen

            2.2.3.4 Tussenkomst van de brandweer

            2.2.3.5 Arrestatie

            2.2.3.6 Het proces

        2.2.4 Een militair complot te Antwerpen

        2.2.5 Het falen van het orangisme

    2.3 De republikeinen

        2.3.1 De republikeinse verenigingen

        2.3.2  Geraardsbergen in juli 1831

            2.3.2.1 Een patriottische afvaardiging

            2.3.2.2 Een enthousiast onthaal

            2.3.2.3 De eerste tekens van argwaan

            2.3.2.4 Mobilisatie van de burgerwacht

            2.3.2.5 Arrestatie en proces

        2.3.3 Gent in juli 1831

            2.3.3.1 De Gentse republikeinen

            2.3.3.2 Vergaderingen van de lokale Association Nationale

            2.3.3.3 Arrestatie en proces

        2.3.4 Falen van de republikeinse actie

    2.4 Besluit

 

3. 1831-1838 : Vanaf de kroning van Leopold I tot het verdrag van de XXIV artikelen

    3.1 Een periode van onstabiliteit, meeheulen met de vijand van BelgiŽ

    3.2 Aanzetten tot desertie via krantenartikels

        3.2.1 Het orangisme te Antwerpen

        3.2.2 Schadelijke artikels gepubliceerd door Journal du Commerce

        3.2.3 De arrestatie

        3.2.4 Het proces

    3.3 Aanzetten tot desertie in een kroeg

        3.3.1 Het orangisme in Brussel

        3.3.2 Een valstrik opgezet door militairen

        3.3.3 Het vertrek naar Holland

        3.3.4 Het proces

    3.4 1833-1838: een periode van legaal protest

    3.5 Besluit

 

4. 1838-1842: De aanvaarding van het verdrag van de XXIV artikelen en zijn gevolgen

    4.1 Algemeen

    4.2 Een vermeend complot ten tijde van de discussies omtrent de XXIV artikelen

        4.2.1  Protest tegen de XXIV artikelen

        4.2.2 Arrestatie

        4.2.3 Het proces

    4.3 Een trip naar Egypte

        4.3.1 Een eigenaardig voorstel

        4.3.2 Op zoek naar de contactpersoon

        4.3.3 Een tweemalige aanhouding

        4.3.4 Het proces

    4.4 Een trip naar Holland

    4.5 Het proces van de Paniers percťs

        4.5.1 De actoren

        4.5.2 Een complot tijdens de herdenking van de septemberdagen

        4.5.3  Uitstel is geen afstel

        4.5.4 Aankoop van wapens4.5.5 Derde keer goede keer?

        4.5.6 Het proces

    4.6 Besluit

 

5. 1848-1849: een bewogen periode voor de Belgische radicalen

    5.1 Aanloop

    5.2 1848: Een Europese revolutie

        5.2.1 De Association Democratique te Brussel

        5.2.2 Republikeinse Belgen in Frankrijk

        5.2.3 De houding  van de regering

        5.2.4 BelgiŽ voor de storm

        5.2.5 De tocht naar BelgiŽ

        5.2.6 Het onderzoek

        5.2.7 Het proces

    5.3 Het complot van het Prado-banket

        5.3.1 sociaal-democratische verenigingen met een republikeins tintje

        5.3.2 Ondernemingen ten tijde van het Prado banket

            5.3.2.1 De Sociťtť des Droits de l'ouvrier: een verdachte

            5.3.2.2 Verdachte reizen

            5.3.2.3 Wantrouwen in het banket

            5.3.2.5 Preventieve arrestaties

            5.3.2.6 Een banket zonder geweld...

        5.3.3  Arrestaties en onderzoek met vage vermoedens

        5.3.4 Het proces: de doodsteek voor de republikeinen

    5.4 Besluit

 

Conclusie

 

home lijst scripties inhoud volgende