Van de klas naar de Kamer.

Leerkrachten in de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers (1950-1959).

 Brecht Sabbe

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2001-2002

Katholieke Universiteit Leuven

Promotor:  Dr. Marnix Beyen

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

DANKWOORD

 

INLEIDING

    Vraagstelling

    Politieke cultuur

    Status quaestionis

        Het Belgisch parlementologisch onderzoek

        (Inter)nationaal onderzoek naar de beroepsgroep van parlementairen

            Kwantitatief onderzoek

            Kwalitatief onderzoek

 

DEEL 1: Leerkrachten in de politiek

    Keuze voor de beroepsgroep

        Aanwezigheid

        Sociologisch

    Keuze voor en typering van de jaren vijftig

        Keuze

        Typering

    Definitie van de beroepsgroep

    Hun opleiding

        Opleiding van kleuteronderwijzeressen

        De lagere normaalschool

        Opleiding van leraars

    Verkiesbaarheidsvoorwaarden

        De wet

        Rijksonderwijs

        De andere onderwijsnetten

    De leerkrachten-politici in de jaren vijftig

        Het opsporen

        De 27 leerkrachten-politici tussen 1950 en 1959: een geschiedenis in cijfers

            Partij

            Regio

            Leeftijd

            Sekse

            Opleiding

            Carrière

            Drukkingsgroepen

    Een vergelijking met de Senaat in de jaren vijftig

 

DEEL 2: Politiek van de leerkrachten

    Het parlement

        Bevoegdheden van het parlement en de rol van het parlementslid

        Bronnen

    Het parlementaire werk in afdelingen en commissies

        De deelvergaderingen

        Leerkrachten in de commissies

    Activiteit in de plenaire vergadering

    Onderwijsdebatten in de plenaire vergadering

        De strijd voor het eigen net

            Ideologische sfeer

            De materiële situatie van de leerkrachten

        De strijd voor het eigen onderwijsniveau

            Kleuteronderwijs

            Leerplicht, 4de graad en meisjesonderwijs

            De vorming van leerkrachten

        Aandacht voor de communautaire kwestie en de eigen regio

            Repressie en epuratie

            De taalkwestie in het onderwijs

        Het kind centraal in de discussie rond het bijzonder onderwijs

 

BESLUIT

 

BIOGRAFISCH REPERTORIUM

LEERKRACHTEN-KAMERLEDEN 1950-1959

LEERKRACHTEN-SENATOREN 1950-1959

LEERKRACHTEN-KAMERLEDEN IN DE COMMISSIE OPENBAAR ONDERWIJS

BIBLIOGRAFIE

LIJST VAN AFKORTINGEN

 

home lijst scripties inhoud volgende