Homerische invloeden
in de Koninklijke tombes te Vergina?

Catharina Boullart

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de archeologie.

Academiejaar: 1994-1995

Universiteit Gent

Promotor: Prof. Dr. R.A. Lunsingh Scheurleer.

 

Uit mijn thesis zijn reeds twee publicaties voortgekomen:

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Woord vooraf

 

Inleiding

    Concept

    Macedonië

    Homeros

 

Overzicht van de vondsten te Vergina

    Necropool

    Monumentale, Macedonische tombes

    Paleis

    Theater

    Eukleia-tempel

    Koninklijke tombes

        Tombe I

            Noordwand

            Oostwand

            Zuidwand

        Tombe II

            Hoofdkamer

            Voorkamer

        Tombe III

        Tombe van Eurydice

    Structuren en vondsten in samenhang met de Grote Tumulus

        Heroon

        Grafstèles

        Twee skeletten

 

Polemiek rond de identiteit van de personen, begraven in de koninklijke tombes te Vergina

    Inleiding

    Philippos II versus Philippos III Arrhidaios

    Philippos III Arrhidaios

    Conclusie

 

Verwijzingen naar Homeros in de koninklijke tombes te Vergina

    Inleiding

    Overeenkomsten in verband met de begravingswijze

        Verdriet

        Opbaring

        Crematie

            Grafgiften

            Dierenoffers

            Mensenoffers

            Bronzen oinochoë

            Beenderen

            Doek

            Gouden kist

            Hydria

        Grafheuvel en stèle

        Cenotaaf

        Lijkspelen

    Muurschildering

    "Koninklijke" diadeem

    Spons

 

Besluit

 

Bibliografie

 

Gebruikte afkortingen

 

Platenalbum

 

home lijst scripties inhoud volgende