Een welbesteede Jeugd, een nuttig manlijk leven

Nederlandse studentendagboeken 1801-1835

Hannah Van Hoof

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2005-2006

Universiteit Antwerpen
Departement Geschiedenis

Promotor: Prof. G. Marnef
Copromotor : Prof. H. Desmaele

home lijst scripties inhoud volgende  

 

I. Inleiding

1. Inleiding en vraagstelling

2. Egodocumenten

II. Situering

1. Morele achtergrond

2. Politieke achtergrond

3. Universiteiten

III. Voorstelling personages

1. Alexander van Goltstein

2. Philippe Louis Begram

3. Herman Johan Royaards

4. Pieter Claudius Hubrecht

5. Jan Bastiaan Molewater

6. Samenvatting

IV. Het wereldbeeld van de studenten

1. Studentenleven

2. Vriendschap

3. Verbeelding

4. Vrouwen

5. Toekomst

6. Godsdienst

V. Besluit

 

VI. Bibliografie

 

 

Noten bij het woordgebruik :

 

 

Afkortingen :

 

Citaten :

(tussen haakjes) : ter aanvulling op de originele tekst voor betere leesbaarheid

(cursief) : moeilijk te lezen in de originele tekst

 

home lijst scripties inhoud volgende