Raymond Federman, de la mémoire à la Surfiction

Une analyse générique et discursive de
 
« La voix dans le débarras/The voice in the closet »

 

pdf-version

 Fleur Rondelez

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Romaanse Talen .

Academiejaar: 2006-2007

Katholieke Universiteit Leuven

 

Promotor: Prof. Dr. L. D’HULST

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (0,4 mb)