Verkenning van
Muzikaal - Educatieve Grenzen.

 

Antoinette de Schipper

 

Doctoraalscriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren,
opleiding Muziekwetenschap

Academiejaar: 2003-2004

Universiteit Utrecht

Super-visor: Dr. Gert Oost

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Alle schoonheid vereist hulp. Als volmaaktheid niet kunstzinnig veredeld wordt, verandert ze in barbarisme. Deze hulp redt het slechte en vervolmaakt het goede. De natuur laat ons vaak in de steek wanneer we haar het hardst nodig hebben. Laten we ons daarom tot de kunst  wenden. Zonder haar is het beste karakter grof, en volmaaktheid slechts de helft van zichzelf zonder cultuur. Mensen lijken grof en onbehouwen zonder deze middelen. Niets wordt volmaakt zonder polijsting.

 

Baltasar Gracián

1601 - 1658

 

VOORWOORD

 

INLEIDING

 

1. MUZIEKONDERWIJS OP NIVEAU

    §1.1. Pedagogiek, didactiek, en methodiek

    §1.2. individueel onderwijs/ groepsonderwijs

        § 1.2.1: niveau van lesgeven

    §1.3. het moment van instap in het traject: van AMV tot instrumentaal/ vocaal beoefenaar

        § 1.3.1. de invloed van leeftijd op het leerproces

    § 1.4. vernieuwing van onderwijsmateriaal

 

2. MOTIVATIE EN STUDIEHOUDING

    § 2.1. Aanvang en ontwikkeling

    § 2.2. leeftijdgebonden onderwijs.

    § 2.3. Doelstellingen per leeftijdsgroep

 

3. EXTERNE EN INTERNE INVLOEDEN

    § 3.1. ontwikkeling en educatie

    § 3.2. fysiologie

        § 3.2.1. visuele handicap

        § 3.2.2. auditieve handicap

        § 3.2.3. andere lichamelijke gebreken

        § 3.2.4. dyslexie, dyscalculie

        § 3.2.5: gedragsproblematiek/ ADHD

    § 3.3. de sociale achtergrond van de leerling

        § 3.3.1. Studierust

        § 3.3.2. de religieuze achtergrond

        § 3.3.3. De invloed van de maatschappij op de sterke en zwakke karakters

        § 3.3.4. de drie belangrijke richtingen: ‘klassiek’, ‘lichte muziek’, en HAFABRA

    § 3.4. de mentale ontwikkeling van de leerling/ student

        § 3.4.1. De cyclus van vier maal acht weken

        § 3.4.2. de ontwikkeling van de persoonlijkheidsstructuur

    § 3.5. Psychisch- emotionele ontwikkeling

        § 3.5.1: inleiding: acceptatie van het eigen “zijn”

        § 3.5.2. de ontwikkeling naar volwassenheid.

        § 3.5.3: acceptatie van het lichaam

        § 3.5.4. emotionele basisgevoelens

    § 3.6. Besluit

 

4. COMMUNICATIE IN DE LES

    § 4.1. Gedrag van de docent en de valkuilen

    § 4.2. De ideale docent

    § 4.3. Activiteiten in de les

        § 4.3.1. vaardigheden in de praktijk

        § 4.3.2. leerplan en lesstructuur

        § 4.3.3. de muziek als psychische en de emotionele levensbehoefte.

        § 4.3.4. spreektaal en lichaamstaal: verbale versus non-verbale communicatie

    § 4.4. Wat is de communicatie tussen docent en student ?

    § 4.5. Point of no return

 

5. VOORSTEL TOT ONDERZOEK

    § 5.1: Lesplan is geen beleid per definitie

    § 5.2: visie

    § 5.3: opzet van onderzoek

    § 5.4: conclusie

 

6. VERKLARENDE WOORDENLIJST

 

7. TOELICHTING EXAMENEISEN OP DE MUZIEKSCHOLEN

 

8. LITERATUUR

 

home lijst scripties inhoud volgende