Verhandelbare mobiliteitsrechten

Het opzetten van een autokilometerbeurs in de praktijk

 

pdf-version

 Tom Barra

 

Eindverhandeling ingediend tot het behalen van de graad van licentiaat in de
Toegepaste Economische Wetenschappen

Academiejaar: 2005-2006

Vrije Universiteit Brussel

Prof. Dr. Cathy Macharis

 

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (3,8 mb)