Ontwikkelingslanden en klimaatverdragen

Een kritische kijk op de implementatie van het
Clean Development Mechanism

 

Thomas Peeters

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Sociale Wetenschappen,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Politieke Wetenschappen.

Academiejaar: 2004-2005

Katholieke Universiteit Leuven

 

Promotor: Prof. Dr. Hans Bruyninckx,
verslaggever porfessor Patrick Develtere

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Voorwoord

 

Inleiding

 

Hoofdstuk 1:  Theoretisch kader

    1.  Inleiding

    2.  Duurzame ontwikkeling

    3.  Ecologie versus economie: paradox?

        3.1.  Economie en ecologie volgens het Brundtlandrapport

        3.2.  Ecologische Kuznets curve

    4.  Het internationale systeem: anarchie of ethiek?

    5.  Globale publieke goederen

        5.1.  Het concept

        5.2.  StrategieŽn

        5.3.  Vrijbuiterij en andere problemen

        5.4.  Het goede nieuws

        5.5.  Gelijkheid versus efficiŽntie

    6.  Besluit

 

Hoofdstuk 2:  Voorgeschiedenis

    1. Inleiding

    2.  Wat is Klimaatverandering?

        2.1.  Het probleem

        2.2.  De impact op ons bestaan

        2.3.  Wat kan worden gedaan?

    3.  Het klimaat in de internationale betrekkingen   

        3.1.  De aanloop naar de conventie

        3.2.  De Conventie zelf 

        3.3.  De volgende stappen 

        3.4.  Het Kyoto protocol en de Marrakesh akkoorden  

    4.  Onderhandelen voor het CDM 

    5.  Besluit

 

Hoofdstuk 3:  het CDM in theorie

    1.  Inleiding

    2.  Het CDM algemeen

    3.  De CDM Procedure

        3.1.  Ontwerp van het project

        3.2.  Toestemming van het gastland

        3.3.  Bekrachtiging en registratie

        3.4.  Implementatie en toezicht

        3.5.  Verificatie en certificatie

    4.  Instellingen

        4.1.  De Executive Board

        4.2.  De nationale autoriteiten 

        4.3.  De Designated Operational Entity 

    5.  Duurzame ontwikkeling en het CDM

    6.  Additionaliteit

    7.  Basislijnen

    8.  Sinks en CDM 

    9.  Kleinschalige projecten

    10. Financiering en CERs

    11.  Besluit

 

Hoofdstuk 4:  Het CDM in de praktijk

    1.  Inleiding

    2.  Duurzame ontwikkeling

    3.  Additionaliteit  

    4.  Sinks

    5.  De Wereldbank en het CDM

    6.  Hernieuwbare energie

    7.  Besluit

 

Hoofdstuk 5:  Evaluatie van het CDM

    1.  Inleiding

    2.  De achterliggende theorieŽn

    3.  De concrete werking

    4.  Besluit

 

Besluit

 

Referenties

 

Lijst van afkortingen

 

home lijst scripties inhoud volgende