Ontwikkelingslanden en klimaatverdragen; een kritische kijk op de implementatie van het Clean Development Mechanism. (Thomas Peeters)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Voorwoord

 

            Het schrijven van een thesis is geen makkelijke opgave.  De weg is bezaaid met moeilijkheden zoals de obligate computerproblemen, onvindbare bronnen en de te ruime inschatting van krappe deadlines.  Hoewel deze hindernissen bijdragen aan de voldoening     als de volledige verhandeling uiteindelijk uit de printer rolt, zorgen ze toch voor de nodige frustratie in het proces.  Zonder de nodige steun en aansporingen zou het dan ook zeer moeilijk geweest zijn dit document af te krijgen.  Een paar dankbetuigingen zijn dan ook zeker op hun plaats.

            Eerst en vooral wil ik mijn grote steun en toeverlaat bedanken.  Jasmien, bedankt voor je steun, je troost, je tijd, je zorgen en je geduld.  Met jou aan mijn zijde lijkt geen opdracht te groot.

            Oprechte dank gaat uit naar mijn ganse familie die mij doorheen mijn studies steeds van de juiste duwtjes in de rug heeft voorzien om nooit de moed op te geven, ook bij het hoogtepunt van mijn academische carrière, nl. deze verhandeling.

            Tenslotte gaat mijn dank uit naar mijn promotor die mij grote vrijheid heeft gelaten in het schrijven van deze verhandeling, maar toch bereid was om op de cruciale momenten het nodige advies te geven.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende