Vrouwen aan de toog?

Het lesbisch uitgaansleven in Gent vanaf de jaren ‘50.

Nele De Vulder

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2003-2004

Universiteit Gent

Promotor: Prof. Dr. G. Deneckere
Leescommissarissen: Dra. J. Van Daele en Dhr. B. Hellinck

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Voorwoord

 

Dankwoord

 

Inleiding

 

1. Lesbiennes en homo’s in een historisch-maatschappelijke context

    Hoofdstuk 1

        1.1. De Klassieke Oudheid en de Middeleeuwen

            1. 1. 1. De Grieken

            1. 1. 2. De Romeinen

            1. 1. 3. De Middeleeuwen

        1.2. Zestiende tot achttiende eeuw: de Verlichting tot Aagje en Betje

            1. 2. 1. De Renaissance en de onmisbare man

            1. 2. 2. Vervolgingen

            1. 2. 3. Vrouwenvriendschappen

        1.3. Negentiende eeuw: Wetenschappers en feministes

            1. 3. 1. De mening van wetenschappers en medici

            1. 3. 2. De eerste Feministische Golf

        1.4. De twintigste eeuw: vanuit de kast naar de beweging

            1. 4. 1. Publicaties over en door lesbiennes en homo’s

            1. 4. 2. Ontwikkeling van een lesbische subcultuur

            1. 4. 3. De Tweede Feministische Golf

            1. 4. 4. De homobeweging in België

    Hoofdstuk 2

        2.1. Het homohuwelijk

            2.1.1. Een lange strijd

    Hoofdstuk 3

        3.1.  AIDS

 

2. Een lesbische en homoseksuele subcultuur

    Hoofdstuk 1. Een algemene historische schets van de lesbische en
                        homoseksuele subcultuur op internationaal vlak

        1. 1.  Een definitie van een subcultuur

        1. 2. Het ontstaan van een lesbische en homoseksuele subcultuur

    Hoofdstuk 2. De lesbische subcultuur

        2. 1. Het belang van een subcultuur in het leven van een lesbienne

        2. 2. Alternatieven voor de bars binnen de subcultuur

            A. Lesbische organisaties

            B. Het Vrouwenhuis en Femke

            C. Privé-circuits

        2. 3.  De breuk tussen lesbiennes en homo’s

 

3. Het lesbisch uitgaansleven in Gent vanaf de jaren vijftig.

    Hoofdstuk 1

        1.1. Een lesbische subcultuur in Gent

            1. De kledij

            2. Het taalgebruik

            3. Organisatie

            4. Houding

        1.2. De bars

            1. Specifieke kenmerken van de lesbische en homoseksuele bars in Gent

                A. Beslotenheid

                B. Muziek

                C. Openingsuren

                D. Politiecontroles

                E. Drank en prijzen

                F. Snacks

                G. Grootte van de bars

                H. De inrichting

                I. Het cliënteel

                J. Oppikplaatsen

            2. Een overzicht van de lesbische en homoseksuele bars in Gent

                A. De jaren vijftig

                B. De jaren zestig

                C. De jaren zeventig

                D. De jaren tachtig

                E. Nog meer bars

            3. Een evolutie in het uitgaansleven?

 

Conclusies

 

Bibliografie

 

Bijlagen

 

home lijst scripties inhoud volgende