Eiland binnen Utrecht

 

De maatschappelijke positie van Turken en Marokkanen in de Utrechtse wijk Kanaleneiland omstreeks 1980.

 

E.S.M. Thomeer

 

Doctoraalscriptie Economische en Sociale Geschiedenis

Academiejaar: 2004-2005

Universiteit Utrecht

Begeleider: Dr E. Nijhof

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Proloog

 

Inleiding

 

Hoofdstuk1: De positieverwerving van Turkse en Marokkaanse immigranten

    §1.1 Assimilatie en minderheidssituatie

    §1.2 Utrecht midden twintigste eeuw

        §1.2.1 Herstel en ongekende expansie

        §1.2.2 De wijk Kanaleneiland

        §1.2.3 De Kanaleneilanders

        §1.2.4 Stagnatie en recessie

    §1.3 Turkse en Marokkaanse immigranten 

        §1.3.1 Migratiemotieven

        §1.3.2 Komen en blijven 

    §1.4 De arbeidsmarktpositie

        §1.4.1 Werkloosheid 

        §1.4.2 Sociale groep en beroep

    §1.5 De huisvestingspositie
        §1.5.1 De ontwikkeling van de woonkwaliteit

        §1.5.2 De Utrechtse concentratiewijken

        §1.5.3 De nieuwe Kanaleneilanders

    §1.6 Turkse en Marokkaanse politieke organisaties

        §1.6.1 De Grijze Wolven

        §1.6.2 Amicales

    §1.7 De culturele positie
 

Hoofdstuk 2: De positietoewijzing door de (lokale) overheid

    §2.1 Het Nederlandse beleid

    §2.2 Het Utrechtse beleid  

        §2.2.1 De werkgelegenheidsproblematiek

        §2.2.2 De woningproblematiek

 

Hoofdstuk 3: De Utrechtse Migrantenraad

    §3.1 ‘Een eiland binnen onze samenleving’ 

    §3.2 Het initiatiefvoorstel

    §3.3 Het functioneren van de Migrantenraad

 

Conclusie

 

Epiloog

 

Literatuurlijst

 

Bijlagen

 

home lijst scripties inhoud volgende