De problematiek van verzuurd papier

Casus: verzuring in het
Provinciaal Archief West-Vlaanderen

 

pdf-version

Leen Breyne

 

Proef ingediend voor het behalen van de
graad van Master na Master in de Archivistiek:
Erfgoedbeheer en Hedendaags Documentbeheer
 

Academiejaar: 2007-2008

Vrije Universiteit Brussel
Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte
Archivistiek: Erfgoedbeheer en Hedendaags Documentbeheer
 

Promotor: Prof. Dr. Bart Ballaux

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (1,1 mb)