Stijl en standpunt.

De strijd tussen de Belgische doctrinairen en progressisten
in de tweede helft van de negentiende eeuw.

Bert Margot

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2002-2003

Katholieke Universiteit Leuven

Promotor: Dr. Henk de Smaele

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Voorwoord

 

Een inleidende theoretische reflectie over politieke stijl

 

Hoofdstuk 1: Eenheid en verdeeldheid tussen de verschillende liberale strekkingen

    Eenheid en verdeeldheid in het liberale kamp

        Gematigde liberalen in unionistische regeringen (1831-1847)

        Het Liberaal Congres van 1846

        Liberalen aan de macht (1847-1870): doctrinairen versus progressisten

        Eenheid omtrent de onderwijskwestie, verdeeldheid omtrent de kieswetgeving

        Organisatorische verdeeldheid (1845-1884)

        Oprichting van de Progressistische Partij (1887)

    Liberale subcategorieën

        Drie ‘nuances du libéralisme’?

        Samenstelling en algemene karakteristieken van de progressistische strekking

        Liberale subcategorieën volgens hun electorale hervormingsgezindheid; een themagebonden opdeling

        Een algemene liberale opsplitsing versus een tijdsgebonden liberale opdeling

    Conclusie

 

Hoofdstuk 2: Ideologische standpunten

    Doctrinair constitutionalisme

    Uiteenlopende ideologische standpunten omtrent verschillende hervormingen van de kieswetgeving

        Verlaging van de kiescijns in 1848

        Poging tot introductie van het capacitaire kiesstelsel (1864-1870)

        Sleutelen aan de kiescijns (1870-1881)

        Introductie van het capacitair kiesstelsel en behoud van het cijnskiesstelsel (1883)

        Doctrinairen en progressisten over het algemeen stemrecht

        Naar een evenredige vertegenwoordiging

    Doctrinaire en progressistische nuances wat betreft het onderwijs

        Verschillende standpunten rond de onderwijswetten van 1842 en 1850 bij de gematigde / doctrinaire fractie

        Kritiek van de progressisten op de onderwijswet van 1842 en de liberale onderwijswetten van 1879 en 1881

    Sociaal-economische standpunten van doctrinairen en progressisten

        Een moraliserend discours: doctrinair paternalisme

        Groeiende druk van de progressisten op het economisch liberalisme

        1886

    Een antirevolutionaire hervormingsgezindheid

 

Hoofdstuk 3: De politieke stijl van doctrinairen en progressisten

    De publieke opinie

    Het algemeen belang versus de belangen van de achterban

    Congressen, programma’s, mandaten en partijdicipline

    ‘Onderwijzers in parlementaire politiek’ versus een eerste generatie ‘partijenstichters’

 

Algemeen Besluit

 

Bibliografie

 

home lijst scripties inhoud volgende