Het Belgisch beleid inzake de vergrijzing

 

Ronny Eelen

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Politieke en sociale wetenschappen,
optie Belgische Politiek,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Politieke Wetenschappen.

Academiejaar: 2005-2006

Universiteit Gent

 

Promotor: Prof. Dr. Carl Devos

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Inleiding.

 

Hoofdstuk 1: De vergrijzing: definiŽring en probleemschets.

    1.1. Demografische prognose.

    1.2. Definitie vergrijzing.

    1.3. Gevolgen Vergrijzing.

    1.4. Besluit.

 

Hoofdstuk 2: economische prognoses in verband met de vergrijzing.

    2.1. Basishypotheses.

        2.1.1. De hypothese rond de productiviteitstoename.

        2.1.2 De hypothese rond de structurele werkloosheid op lange termijn.

        2.1.3. De hypothese rond het sociaal beleid.

    2.2. De macro-economische prognose van de vergrijzing.

        2.2.1. De werkgelegenheidsgraad.

        2.2.2. De BBP-groei per hoofd van de bevolking.

        2.1.3. De Budgettaire kost van de vergrijzing.

    2.3. Besluit.

 

Hoofdstuk 3: de vergrijzing, een mythe?

    3.1. De Swert.

    3.2. Pacolet.

    3.3. Tegenkanting.

    3.4. Besluit.

 

Hoofdstuk 4: vergrijzing, een kwestie van solidariteit.

    4.1. niveaus van herverdeling.

    4.2. De clash der generaties.

    4.3. Besluit.

 

Hoofdstuk 5: De budgettaire vergrijzingsstratgie: het Zilverfonds.

    5.1. De context.

    5.2. Het Zilverfonds, geesteskind van Vande Lanotte.

    5.3. Kritische reflectie.

    5.4. Besluit.

 

Hoofdstuk 6. De arbeidsmarkt en de vergrijzing.

    6.1. De aanbodzijde van de arbeidsmarkt: doorlichting van de leeftijdsstructuur.

    6.2. Analyse van de systemen die tot vervroegde uitstroom leiden.

    6.3. De vraagzijde van de arbeidsmarkt.

    6.4. Besluit.

 

Hoofdstuk 7: De Vergrijzing in internationaal perspectief.

    7.1. De Europese Unie.

    7.2. De OESO.

    7.3. Besluit.

 

Hoofdstuk 8: Een Vlaamse aanpak.

    8.1. Resolutie Van den Heuvel.

    8.2. Hervormingsprogramma voor Vlaanderen.

    8.3. Zorgverzekering.

    8.4. Witte woede.

    8.5. Besluit.

 

Hoofdstuk 9: Migratie en vergrijzing.

    9.1. Migratie en de Europese Unie.

    9.2. Het migratiedebat in de Belgische politiek.

    9.3. Besluit.

 

Hoofdstuk 10: De gezondheidszorg.

    10.1. Probleemstelling.

    10.2. Liberalisering: oplossing of spookbeeld?

    10.3. De ontsporing van het budget.

    10.4. Pacolet-rapport.

    10.5. Financiering van de gezondheidszorg.

    10.6. Besluit.

 

Hoofdstuk 11: De welvaartsvastheid van de pensioenen.

    11.1. indexkoppeling is geen welvaartskoppeling.

    11.2. Initiatieven van Verhofstadt I.

    11.3. Initiatieven van Verhofstadt II.

    11.4. De Welvaartsbonus.

    11.5. Besluit.

 

Hoofdstuk 12. Verhofstadt II: nieuwe kansen: analyse van het regeerakkoord.

    12.1. Schets van het pensioensysteem.

    12.2. vergrijzingsbeleid voor Verhofstadt II.

    12.3. Het regeerakkoord van Verhofstadt II.

    12.4. Besluit.

 

Hoofdstuk 13: de aanloop naar het eindeloopbaandebat.

    13.1. De werkgelegenheidconferentie.

    13.2. scharnierjaar 2004.

    13.3. De superministerraden.

    13.4. alarmerend studierapport.

    13.5. Het VBO bekent kleur.

    13.6. Besluit.

 

Hoofdstuk 14: de eerste voorstellen van de regering: Beleidsverklaring 2004.

    14.1. Analyse van de beleidsverklaring.

    14.2. De Vandenbroucke-rel.

    14.3. Besluit.

 

Hoofdstuk 15. de eindeloopbaanconferentie.

    15.1. De groep van 11.

    15.2. Het sociaal loonoverleg gooit roet in het eten.

    15.3. sociale partners lineair tegenover elkaar.

    15.4. kritiek Hans Bonte.

    15.5. Besluit.

 

Hoofdstuk 16: het paars conclaaf en de oriŽnteringsnota.

    16.1. Een nieuwe poging tot voorstel.

    16.2. Verbeten vakbonden.

    16.3. Het heilig huisje: brugpensioen.

    16.4. Sluimerend conflict.

    16.5. Besluit.

 

Hoofdstuk 17: Het Generatiepact.

    17.1. Analyse van het Generatiepact.

    17.2. Reacties.

        17.2.1. OESO en IMF-standpunt.

        17.2.2.Standpunt Marc De Vos.

        17.2.3. ecologisch standpunt.

        17.2.4. Vakbondsreacties

 

Hoofdstuk 18 : Beoordeling generatiepact Studiecommissie Vergrijzing.

    18.1. Budgettaire kost van de vergrijzing.

    18.2. Effect op de overheidsfinanciŽn.

    18.3. De activeringscomponent van het Generatiepact.

    18.4. De welvaartsaanpassingscomponent van het Generatiepact.

    18.5. Besluit

 

Algemeen besluit.

 

BIBLIOGRAFIE

 

home lijst scripties inhoud volgende