De Vietnamoorlog in de Hollywoodspeelfilm.

Een historisch kritische analyse en een onderzoek naar de effecten op de historische beeldvorming bij jongeren.

Matias Frateur

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2000-2001

Universiteit Gent

Promotor:  Prof. Dr. B. De Wever

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Dankwoord

 

Inleiding

 

1. De Amerikaanse oorlogsfilm en Vietnamfilm

    1.1 Het genre

    1.2 De Eerste Wereldoorlog

    1.3 De Tweede Wereldoorlog

    1.4 De Koude Oorlog

    1.5 De oorlog in Korea

    1.6 De Vietnamoorlog

 

2. Het Vietnamepos in close-up

    2.1 Dertig jaar Vietnamoorlog, een korte historische schets

    2.2 De Vietnamfilm

    2.3 De Vietnamoorlog in vijftien Hollywoodfilms

        2.3.1 The Green Berets

        2.3.2 The Boys in Company C

        2.3.3 The Deer Hunter

        2.3.4 Go Tell the Spartans

        2.3.5 Apocalypse Now

        2.3.6 A Rumor of War

        2.3.7 Rambo: First Blood, Part II

        2.3.8 Platoon

        2.3.9 Dear America: Letters home from Vietnam

        2.3.10 Full Metal Jacket

        2.3.11 Good Morning, Vietnam

        2.3.12 Hamburger Hill

        2.3.13 84 Charlie Mopic (of: The Charlie Mopic Company)

        2.3.14 Born on the Fourth of July

        2.3.15 Casualties of War

    2.4 Conclusie: de cineast als geschiedschrijver

 

3. De invloed van film op het beeld van de Vietnamoorlog bij jongeren

    3.1 De doelgroep

    3.2 De enquête

    3.3 De kennis van film en specifieker van oorlogsfilm bij jongeren

        3.3.1 Algemeenheden

        3.3.2 Bioscoopbezoek

        3.3.3 Huurvideo

        3.3.4 Speelfilm op televisie

        3.3.5 De geprefereerde filmgenres

        3.3.6 Beste film van de laatste maanden

        3.3.7 Hoe beslis je welke film je wil zien?

        3.3.8 Zie je wel eens een oorlogsfilm?

        3.3.9 Wat verwacht je te zien in een oorlogsfilm?

        3.3.10 Welke van volgende Vietnamfilms heb je gezien?

    3.4 De kenners aan het woord

        3.4.1 Het profiel van de kenner

        3.4.2 Welke films worden hier beschreven?

        3.4.3 Jouw favoriete Vietnamfilm

        3.4.4 Het karakter van de hoofdrol en de indrukwekkendste scène

        3.4.5 Bronnen van informatie over de Vietnamoorlog

        3.4.6 De historische realiteit weergegeven?

        3.4.7 Het verhaal of de feiten?

        3.4.8 Zijn de helden steeds Amerikaanse soldaten?

        3.4.9 Wie zijn – volgens de Vietnamfilms – de winnaars van de oorlog?

        3.4.10 Waarom voel jij deze Vietnamfilms aan als antioorlogsfilms?

    3.5 Interviews met enkele leerlingen die de enquête invulden

 

4. Slotconclusie

 

5. Lijst van films in het kader van het onderzoek bekeken

    5.1 Vietnamfilms

    5.2 Overige films

 

6. Bibliografie

    Lijst met afkortingen en begrippen

 

Bijlagen

    Bijlage I: Bewapening per film

    Bijlage II: Tabellen met gegevens per school

    Bijlage III: Enquête

    Bijlage IV: Namen van de geïnterviewde leerlingen

    Bijlage V: Nuttige adressen

 

home lijst scripties inhoud volgende