De Vietnamoorlog in de Hollywoodspeelfilm. Een historisch kritische analyse en een onderzoek naar de effecten op de historische beeldvorming bij jongeren. (Matias Frateur)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Dankwoord

 

In de eerste plaats wens ik mijn promotor, Prof. B. De Wever, te bedanken omdat hij het mogelijk maakte dat een onderwerp met eerder onconventioneel bronnenmateriaal, namelijk speelfilm, werd toegestaan voor mijn scriptie.  Hij schoof   bovendien het idee naar voor om een onderzoek naar de beeldvorming bij jongeren uit te voeren wat een uiteindelijk een zeer belangrijk onderdeel van mijn scriptie zou worden.

 

Ook wens ik zeker te bedanken mijn vader, zelf licentiaat geschiedenis, die door zijn connecties in verschillende Antwerpse onderwijsinstellingen de uitvoering van het  enquête-onderzoek dat in deel drie wordt behandeld, vereenvoudigde.  Ik wil hem ook bedanken voor zijn suggesties en het nalezen van de scriptie.

 

Verder een woordje van dank voor de dames Martine Clément (Stedelijk Lyceum Antwerpen), Christine De Brabandere (Sint-Maarten Bovenschool Beveren) en Birgit Reusens (Onze-Lieve-Vrouwinstituut Berchem), de heer Luc Van den Broeck (Sint-Lievenscollege Antwerpen) en mevrouw Els Vercouteren (Sint-Maarten Bovenschool Beveren), de leerkrachten geschiedenis van de scholen waar de enquête werd gehouden, vooral voor de tijd die zij tijdens hun lessen vrijmaakten voor het invullen van de vragenlijst.

Tevens zou ik de leerlingen (cfr. Bijlage IV) die bereid waren mee te werken aan het interview willen bedanken voor de tijd die zij vrijmaakten voor mij.

 

Tot slot gaat dank uit naar de medewerkers van het Filmmuseum Antwerpen, wiens bereidwillige medewerking een vlotte vergaring van literatuur met betrekking tot de Vietnamfilm vergemakkelijkte.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende