De betrouwbaarheid
van het journalistieke beeld
in het digitale tijdperk

 

Ivonne Schippers

 

Doctoraalscriptie Theater-, Film- en Televisiewetenschap
Specialisatie nieuwe media en digitale cultuur
Universiteit Utrecht
September 2005
 

Eerste lezer: Ann-Sophie Lehmann
Tweede lezer: Joost Raessens

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Inleiding

 

Hoofdstuk 1: Historisch overzicht

    1.1 Ontwikkeling van de fotografische techniek

    1.2 Toepassingen binnen de fotografie

    1.3 De geschiedenis en verantwoordelijkheid van de fotojournalistiek

    1.4 De relatie tussen beeld en werkelijkheid

    1.5 Conclusie

 

Hoofdstuk 2: Theorie van de fotografie

    2.1 Roman Jakobson: realisme, gelijkenis

    2.2 Walter Benjamin: authenticiteit, origineel, kopie

    2.3 André Bazin: gelijkenis, waarheidsgetrouw, geloofwaardigheid

    2.4 Roland Barthes: semiotiek, de foto als boodschap, denotatie, connotatie

    2.5 Nelson Goodman: origineel en kopie, autografische kunst en allografische kunst

    2.6 Susan Sontag

    2.7 William J. Mitchell: digitale beelden, photographic falsifier

    2.8 Jos de Mul: deconstructie van de zuivere denotatieve status

    2.9 Conclusie

 

Hoofdstuk 3: De Praktijk

    3.1 Een oud probleem in een nieuw jasje

    3.2 Ethiek binnen de fotojournalistiek

    3.3 Omgaan met ethische kwesties

    3.4 Twee cases: Madrid en O.J. Simpson

    3.5 Verschillende soorten journalistieke beelden

    3.6 Richtlijnen en zelfregulatie

    3.7 Conclusie

 

Literatuur

Internetbronnen

Afbeeldingen

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

ŠNiets uit de website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande toestemming van de auteur.
E-thesis kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de hier verzamelde publicaties. Elke auteur is en blijft volledig verantwoordelijk voor de volledige inhoud van zijn/haar werkstuk.
Elke auteur heeft ten allen tijde het recht wijzigingen aan te brengen aan zijn/haar scriptie of die van E-thesis te laten verwijderen.

De op E-thesis voorkomende tekstfragmenten, grafieken, tabellen, afbeeldingen, foto's enz. dienen als ondersteuning van het betoog in een wetenschappelijk werk. Zij worden voorzien van de nodige bibliografische referenties (voor zover dit mogelijk is). Indien de maker en/of rechthebbende bezwaar heeft tegen het gebruik van een citaat uit zijn of haar werk of indien er onbedoeld een storende fout is in geslopen, dan kan deze dat kenbaar maken en zullen wij het desbetreffende citaat onmiddellijk aanpassen of verwijderen.