De kijk van de Belgische volksvertegenwoordigers op de
 

'Ellende der Vlaanders'.

Analyse van de parlementaire debatten over
de crisis in de vlasnijverheid 1840-1850.

 

Jonas Raats

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2002-2003

Universiteit Gent

Promotor: Prof. Dr. Eric Vanhaute

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Hoofdstuk 1: Inleiding

    1.1) Doelstelling

    1.2) De economische crisis in de Vlaamse provincies als kader

    1.3) Afbakening van het onderzoek

    1.4) Vraagstelling

    1.6) De specificiteit van het parlementair discours

    1.7) De bronnen

    1.8) Situering van het onderzoek

 

Hoofdstuk 2: De vlasnijverheid, de crisis en de maatregelen

    2.1) De organisatie van de vlasnijverheid in Vlaanderen

    2.2) De crisis in de vlasnijverheid

    2.3) Regeringsmaatregelen ten gunste van de vlasnijverheid

 

Hoofdstuk 3: Het ideale economisch beleid

    3.1) Handelsbeleid

    3.2) Tussenkomst in industrie en arbeid.

    3.3) Algemene ideeŽn over aanpak van de gevolgen van de crisis (armoede, werkloosheid, bedelarij)

    3.4) Verantwoordelijkheid voor de crisis:

 

Hoofdstuk 4: Motieven voor regeringsinterventie

    4.1) crisissituatie als voorwaarde voor interventie

    4.2) angst voor verstoring van de openbare orde

    4.3) argumenten van humanitaire aard

    4.4) verwijzing naar grote namen

 

Hoofdstuk 5: Beperkingen aan de overheidsinterventie

    5.1) belangen van de elite

    5.2) brood versus werk

    5.3) verstoring van de vrije concurrentie

    5.4) loonpolitiek

    5.5) Kostprijs van interventie

    5.6) De redding van de Vlaanders: morele of materiŽle verbetering

 

Hoofdstuk 6: DifferentiŽring van de politieke klasse

    6.1) de regionale factor

    6.2) De ideologische factor

 

Hoofdstuk 7: De theoretische onderbouwing van het discours

    7.1) De discussie over Malthusí theorie van de bevolkingsgroei

    7.2) Adam Smith

    7.3) De wet van Say

    7.4) besluit

 

Hoofdstuk 8: Besluit

    8.1) De algemene principes

    8.2) Rechtvaardiging van de interventie

    8.3) Taken van de staat

    8.4) De invloed van regionale belangen en de ideologische factor

    8.6) De invloed van economische theorieŽn en Ďgrote namení

 

Bibliografie

 

Bijlagen

 

home lijst scripties inhoud volgende