Een analyse van de veranderingen
in het wereldbeeld
van de amerikaanse burgers,
sinds 9/11

De impact van de eerste Bush-regering op het wereldbeeld

 

Christophe Diercxsens

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Sociale Wetenschappen,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Politieke Wetenschappen.

Academiejaar: 2005-2006

Katholieke Universiteit Leuven

 

Promotor : Prof. Dr. L. Reychler
Verslaggever : Prof. B. Kerremans

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Bedankt Sophie en Philippe,

Dank aan Michčle Jacobs en Prof. Dr. Luc Reychler,

Dank aan mijn ouders,

Thanks Pauline

Voorwoord

 

I. Inleiding

 

II. Theoretisch kader

    1. Het wereldbeeld van de Amerikaanse burgers

         1.1. Het wereldbeeld; de publieke opinie over het buitenlands beleid

         1.2. Bestaat de publieke opinie ?

         1.3. De Amerikaanse burgers

         1.4. Een beschrijvende analyse

    2. De impact van de eerste Bush-regering

         2.1. De eerste Bush-regering

         2.2. Een verklarende analyse

 

III. Hoofdtekst

    A) De veranderingen in het wereldbeeld: een beschrijvende analyse

    1. Internationalisme

         1.1. Voor de aanslagen

             1.1.1. Bedreigingen voor de VS

             1.1.2. Budget van de federale overheid

         1.2. Na de aanslagen

             1.2.1. Bedreigingen voor de VS

             1.2.2. Binnenlandse veiligheid

    2. Veiligheid en buitenlands beleid

         2.1. Voor de aanslagen

             2.1.1. Problemen van het Amerikaans beleid

             2.1.2. Buitenlandse bedreigingen

             2.1.3. Het Amerikaanse buitenlands beleid

         2.2. Na de aanslagen

             2.2.1. Het Amerikaans buitenland beleid

    3. De VS als superstaat

         3.1. Voor de aanslagen

             3.1.1. De Amerikaanse macht in de wereld

             3.1.2. Defensie

             3.1.3. De aanpak van het terrorisme

             3.1.4. Unilateralisme of multilateralisme?

         3.2. Na de aanslagen

             3.2.1. De Amerikaanse militaire macht

             3.2.2. De aanpak van het terrorisme

             3.2.3. Unilateralisme of multilateralisme?

             3.2.4. De “as van het kwaad”

    4. Internationale samenwerking en economische hulp

         4.1. Voor de aanslagen

             4.1.1. Economische hulpverlening

         4.2. Na de aanslagen

             4.2.1. Internationale instellingen en verdragen

             4.2.2. Economische hulpverlening

    5. Globalisering

         5.1. Voor de aanslagen

             5.1.1. Globalisering en buitenlands beleid

             5.1.2. De Amerikaanse economie in de wereld

         5.2. Na de aanslagen

             5.2.1. De voorwaarden: milieu en werkzekerheid

             5.2.2. Andere gevolgen van de mondialisering

    6. Het geopolitiek landschap

         6.1. Voor de aanslagen

             6.1.1. Europa

             6.1.2. Rusland

             6.1.3. Japan

             6.1.4. China

             6.1.5. Irak & Iran

             6.1.6. Israël & Palestina

             6.1.7. De rest van de wereld

         6.2. Na de aanslagen

             6.2.1. Bondgenoten

             6.2.2. Afghanistan

             6.2.3. Het Midden-Oosten

             6.2.4. Irak

             6.2.5. Iran

             6.2.6. Israël & Palestina

             6.2.7. India & Pakistan

             6.2.8. De rest van de wereld

    B) De impact van de eerste Bush-regering: een verklarende analyse

    1. Het beleid voor 9/11

    2. Het beleid na 9/11

         2.1. Korte termijn: Gedwongen focus op het buitenlands beleid.

             2.2.1. Een vertrouwenskwestie: de theorie van V. Chanley

         2.2. “Rally around the Flag”

         2.3. Agenda-setting door 9/11

             2.3.1. Impact op het beleid van de overheid

             2.3.2. Impact op de Amerikaanse burgers

    3. Lange termijn: Bewuste focus op het buitenlands beleid

         3.1. Agenda-Setting door Bush

         3.2. Impact op het Wereldbeeld

 

IV. Conclusies

 

Referenties

 

Bijlagen

 

Lijst van Afkortingen

 

home lijst scripties inhoud volgende