De Belgische Bedrijfspers 1950-1980.

Een analyse van de opvattingen omtrent de Belgische bedrijfspers in de periode 1950 -1980.

Dries Van Avermaet

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2000-2001

Universiteit Gent

Promotor:

 

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

De verhandeling is niet volledig.

 

Inleiding.

 

Deel 1: De bedrijfspers: een theoretische verkenning.

    1.1. DefiniŽring van de bedrijfspers.

        1.1.1. Terminologische verwarring.

        1.1.2. Definities van het bedrijfsblad.

        1.1.3. Besluit.

    1.2. Het ontstaan en de evolutie van de bedrijfspers.

        1.2.1. De pioniers.

        1.2.2. Duitsland.

        1.2.3. Groot-BrittanniŽ.

        1.2.4. Verenigde Staten.

        1.2.5. Frankrijk.

        1.2.6. BelgiŽ.

    1.3. Formele kenmerken van het bedrijfsblad.

        1.3.1. Verschijningsvormen.

            Besluit.

        1.3.2. Periodiciteit.

            Besluit.

        1.3.3. Distributiekanalen.

            Besluit.

        1.3.4. FinanciŽle aspecten van het bedrijfsblad.

            Besluit.

 

Deel 2: Contextualisering van de Belgische bedrijfspers.

    2.1. Het sociaal-economisch kader.

        2.1.1. De ontwikkeling van de organisatieleer.

        2.1.2. OrganisatietheorieŽn en interne bedrijfscommunicatie.

        2.1.3. De Belgische economie in de naoorlogse periode.

        2.2.4. Democratisering van de Belgische bedrijfswereld.

        2.2.5. De ontwikkeling van de media in de twintigste eeuw.

 

Deel 3: Analyse van de opvattingen ver de Belgische bedrijfspers in de Periode 1950-1980.

    3.1. Inleidende beschouwingen.

    3.2. Geschiedenis van de Belgische Vereniging voor de Bedrijfspers.

            3.2.1. Een Belgische-Luxemburgs initiatief.

            3.2.2. De regionalisering van de vereniging.

            3.2.3. Internationale samenwerking.

            3.2.4. Professionalisering van de vereniging.

            3.2.5. Besluit.

    3.3. Analyse.

            3.3.1. Opvattingen ver het bedrijfsblad in de periode 1950-1960.

            3.3.2. Opvattingen ver het bedrijfsblad in de periode 1960-1970.

            3.3.3. Opvattingen ver het bedrijfsblad in de periode 1970-1980.

    3.4. Besluiten

 

Deel 4: Ter illustratie: een onderzoek van een bedrijfsblad.

    4.1. Inleidende beschouwingen.

    4.2. Algemene kenmerken van PANAMA.

    4.3. onderzoek van het bedrijfsblad PANRAMA

    4.4. Inhoudsanalyse.

    4.5. Besluit.

 

Deel 5: Inventarisatie van bedrijfsbladen.

    5.1. Inleidende beschouwingen.

    5.2. verzicht van de bedrijfsbladen in de verschillende instellingen.

 

Bibliografie.

 

 

home lijst scripties inhoud volgende