De Sint-Annaparochie
in de negentiende eeuw

aanpassing van de materiŽle infrastructuur

 

Harko Vande Loock

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2003-2004

Universiteit Gent

Promotor: Prof. Dr. Jan Art

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Voorwoord

 

Inleiding

 

Deel 1. De vroegste geschiedenis van een stadsdeel tot 1797

    1. Het vroegste begin

    2. De middeleeuwse bloei

    3. De turbulente zestiende eeuw

    4. Nieuwe opbloei

    5. De Franse Revolutie

Enige Bedenkingen

 

Deel 2. Een nieuw begin onder de Kapucijnen

    1. Het Concordaat

    2. De succursale Sint-Annakerk

    3. De Kapucijnen

    4. Het pastoraat van E.P. Vande Voorde (1804-1810)

    5. Het pastoraat van E.P. Van De Velde (1810-1820)

    6. Het pastoraat van E.P. Samyn (1821-1830)

    7. Het vertrek van de Kapucijnen

 

Deel 3. Veranderende stad, veranderende wijk

     Inleiding

    1. Veranderende stad

1.1. De IndustriŽle Revolutie te Gent

1.2. Demografische explosie

1.3. Inbreiding

1.4. Sociale wantoestanden

1.5. Stadsuitbreiding

1.6. Stadsvernieuwing

    2. Veranderende wijk

 

Deel 4. Naar een nieuw kerkgebouw

    1. De parochiale werking in het gedrang

        Inleiding

        1.1. Parochiale insufficiŽntie

        1.2. De parochiale initiatieven onder het pastoraat van Z.E.H. Bracq

            1.2.1. De figuur van E.H. Bracq

            1.2.2. Onderpastoors en andere geestelijken

            1.2.3. De materiŽle infrastructuur

        1.3. De parochiale initiatieven onder het pastoraat van Z.E.H. Hulin

            1.3.1. De figuur van E.H. Bracq

            1.3.2. Onderpastoors en andere geestelijken

    2. Pleidooien voor een groter gebouw

    3. In de stroomversnelling

    4. De plannen worden opgesteld

        4.1. architect Louis Roelandt

        4.2. de plannen van Roelandt

 

Deel 5. De bouw

    1. De start van de werken

    2. De funderingswerken

    3. Architect Van Hoecke

    4. De werken worden hervat

 

Deel 6. Het Kerkinterieur

    1. De Curte

    2. De interieurwerken

    3. Matias Zens

 

Deel 7. De beschildering

    1. De beschilderde kerk

    2. Theodoor Canneel

    3. De schilderwerken

    4. Op zoek naar een geschikte opvolger

    5. Theophile Lybaert

    6. Verderzetting van de schilderwerken

 

Besluit

 

Bibliografie

 

home lijst scripties inhoud volgende