Tienermagazines en genderidentiteit

een internationale vergelijking

 

 Krystle Van Overloop

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Sociale Wetenschappen,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de
Communicatiewetenschappen.

Academiejaar: 2005-2006

Katholieke Universiteit Leuven

 

Promotor : Prof. Dr. K. ROE
Verslaggever : Dra. J. KOEMAN

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Voorwoord

 

Inleiding

 

1. Jongens en meisjes in de adolescentie

    1.1 Wat betekent de adolescentie

        1.1.1 Onderscheid in adolescentie 

        1.1.2 Kenmerken en gevoelens in de adolescentie

    1.2 De ontwikkeling van een identiteit in de adolescentie

        1.2.1 Identiteitsontwikkeling in het algemeen

        1.2.2 Genderidentiteit en genderrollen

    1.3 Het belang van de media voor adolescenten

        1.3.1 De media als bron van socialisatie

        1.3.2 Waarom adolescenten de media gebruiken

 

2. Subculturen en vriendschappen bij jongeren

    2.1 De opkomst en ontwikkeling van jeugdsubculturen

        2.1.1 Jeugdsubculturen vanaf 1950

        2.1.2 Jeugdsubculturen en sociale identiteit

    2.2 De invloed van peers tijdens de adolescentie

        2.2.1 Vrienden en vriendengroepen

        2.2.2 Peers, uiterlijk en seksualiteit

        2.2.3 Peers en de media

    2.3 Subculturen bij tienermeisjes

        2.3.1 De slaapkamercultuur

        2.3.2 De teeny-bopcultuur

        2.3.3 De schoolcultuur

        2.3.4 Het belang van jongens in meisjessubculturen

 

3. Het belang van tienermagazines

    3.1 Definitie van een tienermagazine

    3.2 Het vormen van een genderidentiteit

    3.3 De inhoud van tienermagazines

        3.3.1 Het onderzoek van McRobbie

        3.3.2 De code van de romantiek

        3.3.3 De code van het persoonlijke leven

        3.3.4 De code van mode en schoonheid

        3.3.5 De code van de reclame

        3.3.6 De code van de popmuziek

 

4. De methodologie van het onderzoek

    4.1 Een inhoudsanalyse van tienermagazines

    4.2 De steekproefbepaling

        4.2.1 Joepie

        4.2.2 7Extra

        4.2.3 Fancy

        4.2.4 Starclub

        4.2.5 Top of the Pops

        4.2.6 Totale steekproef

    4.3 Opbouw van het codeerinstrument

        4.3.1 Algemene variabelen

        4.3.2 Illustraties

        4.3.3 De code van de popmuziek

        4.3.4 De code van mode en schoonheid

        4.3.5 De code van de reclame

        4.3.6 De code van het persoonlijke leven en relaties

    4.4 Het coderen zelf

 

5. De resultatensectie

    5.1 Algemeen

        5.1.1 De steekproef in het algemeen

        5.1.2 Algemene verschillen tussen de magazines

    5.2 Illustraties

        5.2.1 Algemeen

        5.2.2 De oppervlakte van de illustraties

        5.2.3 Verschillen tussen de magazines

    5.3 De onderzoeksvragen

        5.3.1 De code van het persoonlijke leven en relaties

        5.3.2 De code van mode en schoonheid

        5.3.3 De code van de reclame

        5.3.4 De code van de popmuziek

    5.4 Andere resultaten

    5.5 De genderidentiteit in tienermagazines

 

6. Algemeen besluit

    6.1 De belangrijkste resultaten

        6.1.1 Het onderscheid tussen pop- en meisjesbladen

        6.1.2 De code van de reclame

        6.1.3 De code van het persoonlijke leven

        6.1.4 Tegenstrijdige boodschappen en genderidentiteit

        6.1.5 Conclusie

    6.2 Tekortkomingen van het onderzoek

    6.3 Suggesties voor verder onderzoek

 

Referenties

 

Bijlagen

 

home lijst scripties inhoud volgende