‘Een kopje tee en wat meer kultuur’

Vrouwennieuws en mannenkranten
in Vlaanderen en Nederland
(1960-1970)

 

Carolina Van IJzendoorn

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2000-2001

Katholieke Universiteit Leuven
 

Promotor: Prof. Dr. Leen Van Molle

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Woord Vooraf

 

Inleiding

 

Hoofdstuk I: Korte historische situering

 1. De jaren 1960 in Nederland

 2. De jaren 1960 in België (Vlaanderen)

 

Hoofdstuk II: Kwantitatieve analyse

1. Het onderzoeksobject: de vrouwenrubriek

2. Methode

3. Het Parool

4. De Volkskrant

5. De Standaard

6. Vooruit

7. Vergelijking en besluit

 

Hoofdstuk III: Inhoudelijke analyse en vergelijking

1. Enkele functies van de vrouwenrubriek

2. Methode

3. Vader- en moederschap

4. Huwelijk, rolpatronen en seksualiteit

5. Onderwijs en (kinder)opvoeding

6. Buitenhuisarbeid van (gehuwde) vrouwen

7. Feminisme, emancipatie en vrouwenbeweging

 

Besluit: aandachtspunten en taboethema’s in de vrouwenrubrieken 1960-1970

 

Bibliografie

 

home lijst scripties inhoud volgende