De interface

Technologisch artefact
e
n metafoor

Een historische en theoretische analyse
van een centraal concept binnen
de computertechnologie en new media studies
 

pdf-version

Koosje de Ridder

Universiteit Utrecht, Faculteit der Letteren:
Instituut Media en Re/presentatie

Academiejaar: 2004-2005

Universiteit Gent

Begeleidster: Dr. Ann-Sophie Lehmann

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (1 mb)