De congregatie Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes.

Een analyse van de rekrutering, de geografische origine
en de socio-economische samenstelling
van een broedercongregatie
(1830-1990).

 

door Joris De Bremme

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2000-2001

Universiteit Gent

Promotor:  Prof. Dr. Jan Art

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Dankwoord

 

Inleiding

 

DEEL I: Historische schets van de congregatie O.-L.-V. van Lourdes

 

Inleiding 

Hoofdstuk 1: Sociale en politieke toestand 

Hoofdstuk 2: Glorieux en de toestand te Ronse

Hoofdstuk 3: Ontstaan en uitbouw van de congregatie

3.1.: De eerste stappen (1830-1835)

3.2.: Uitbouw van de congregatie (1836-1846)

3.3.: Het probleem van de schulden

3.4.: Glorieux in de problemen (1844-1848)

Hoofdstuk 4: De congregatie na Glorieux

4.1.: De periode van de ďGeestelijke VadersĒ (1848-1892)

4.2.: De congregatie onder Pauselijk bestuur (vanaf 1892)

                        4.2.1.: Vader Hilarius (1886-1919)

                        4.2.2.: Vader Amedťe (1919-1931)

                        4.2.3.: Vader Adon (1931-1939)

                        4.2.4.: Vader Chrystostomus (1939-1951)

                        4.2.5.: Vader dr. Denijs (1951-1957)

                        4.2.6.: Het 2de Vaticaans Concilie: Vader Aloysius (1957-1963) en Vader Symphronius (1963-1969)

                        4.2.7.: Terug naar de bron: Broeder Hugolinus (1969-1975) en Broeder Patrick (1975-1981)

                        4.2.8.: Het afsluiten van de 20ste eeuw: Broeder Jan Pepping (1981-1998) en  Broeder Theo van den Boer (1998- Ö)

Besluit

 

 

DEEL 2: De rekrutering

 

Inleiding

Hoofdstuk 1: De roepingscurve door de tijd

            1.1.: Inleiding

            1.2.: Provincie van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes (BelgiŽ)

            1.2.1: Verloop van de nationale curve van broederroepingen

                        1.2.2.: Verloop van de intredecurve van de congregatie O.-L.-V. van Lourdes sinds 1830

            1.3.: Provincie van het H. Hart van Jezus (Nederland)

                        1.3.1.: Verloop van de nationale curve van broederroepingen

                        1.3.2.: Verloop van de intredecurve van de congregatie O.-L.-V. van Lourdes

            1.4.: Provincie Franciscus Xaverius (IndonesiŽ)

                        1.4.1.: Verloop van de nationale curve van broederroepingen

                        1.4.2.: Verloop van de intredecurven van de congregatie O.-L.-V. van Lourdes

            1.5.: Besluit

Hoofdstuk 2: De uittredingscurve doorheen de tijd

            2.1.: Inleiding

            2.2.: Provincie van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes (BelgiŽ)

                        2.2.1.: De kwantitatieve benadering van de uittredingen

                        2.2.2.: Het rendement per intredejaar

                        2.2.3.: Het moment van de uittrede

                        2.2.4.: Het aantal kloosterjaren bij uittrede

            2.3.: Provincie van het Heilig Hart van Jezus (Nederland)

                        2.3.1.: De kwantitatieve benadering van de uittredingen

                        2.3.2.: Het rendement per intredejaar

                        2.3.3.: Het moment van de uittrede

                        2.3.4.: Het aantal kloosterjaren bij uittrede

            2.4.: Provincie Franciscus Xaverius

                        2.4.1.: De kwantitatieve benadering van de uittredingen

                        2.4.2.: Het rendement per intredejaar

                        2.4.3.: Het moment van de uittrede

                        2.4.4.: Het aantal kloosterjaren bij uittrede

            2.5.: Besluit

                        2.5.1.: De kwantitatieve benadering van de uittredingen

                        2.5.2.: Het rendement per intredejaar

                        2.5.3.: Het moment van de uittrede

                        2.5.4.: Het aantal kloosterjaren bij uittrede

Hoofdstuk 3: Leeftijd bij intrede

            3.1. Inleiding

            3.2. Gegevens

                        3.2.1. Provincie van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes (BelgiŽ)

                        3.2.2. Provincie van het Heilig Hart van Jezus (Nederland)

                        3.2.3. Provincie Franciscus Xaverius (IndonesiŽ)

                        3.2.4.: Besluit

Hoofdstuk 4: Het aantal kloosterlingen doorheen de tijd

            4.1. Inleiding

            4.2. Kwantitatieve weergave

Besluit

 

 

DEEL 3: De geografische origine

 

Hoofdstuk 1: Inleiding op de geografische origine van de broeders van O.-L.-V van Lourdes

Hoofdstuk 2: De rekrutering op internationaal vlak

Hoofdstuk 3: Het rekruteringsveld in BelgiŽ

            3.1.: Inleiding

            3.2.: Op provinciaal niveau

                        3.2.1.: Bespreking

                        3.2.2.: Besluit

            3.3.: Op gemeentelijk niveau

                        3.3.1.: Overzicht

                        3.3.2.: Per periode

                        3.3.3.: Besluit

Hoofdstuk 4: Besluit

 

 

DEEL 4: De socio-economische origine

 

Hoofdstuk 1: Inleiding

Hoofdstuk 2: Bronnenkritiek en methodologie

            2.1.: Bronnenkritiek

                        2.1.1.: De bronnen

                        2.1.2.: De wetgeving

                        2.1.3.: Ontbreken van gegevens

            2.2.: Methodologie

                        2.2.1.: De sociale stratificatie

                        2.2.2.: Bemerkingen

Hoofdstuk 3:. Economische Origine

            3.1.: Inleiding

            3.2. Gegevens

                        3.2.1.: Kwantitatief overzicht

                        3.2.2.: Bespreking

                        3.2.3.: Besluit

Hoofdstuk 4:. Sociale origine

            4.1. Inleiding

            4.2. Gegevens

                        4.2.1.: Kwantitatief overzicht

                        4.2.2.: Bespreking

                        4.2.3.: Besluit

Hoofdstuk 5: Het Familiaal Milieu

            5.1.: Inleiding

            5.2.: Het gezin

                        5.2.1.: De gezinsgrootte

                        5.2.2.: De plaats in de geboorterij

                        5.2.3.: Familieverwantschap

            5.3.: Het contact met de Kerk

            5.4.: De invloed van de school en de jeugdbeweging

            5.5.: Rekruteringsmethoden

            5.6. Besluit

Hoofdstuk 6: Besluit

 

 

Algemeen Besluit

 

 

Bibliografie

 

 

home lijst scripties inhoud volgende