De historiografie van het departement Geschiedenis

te Dar es Salaam (1964-1980):

een antropologische situering.

Robin Vanbesien

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2000-2001

Universiteit Gent

Promotor:  Prof. Dr. L. François

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

1. Inleiding

 

2. De historiografie van het departement History te Dar es Salaam, 1964-1980: een introductie, een situering?

    2.1. Een introductie

        2.1.1. Het nationalistisch programma: Afrikaans ‘initiatief’

        2.1.2. Het neokoloniaal programma: een getuigenis van ‘onderontwikkeling

        2.1.3. Het socialistisch programma: een ‘materialistische’ verbintenis

    2.2. Een situering?

 

3. Naar een antropologische situering van de historiografie te Dar: algemene voorbeschouwingen

    3.1. Het sociale in geschiedenis

        3.1.1. Waardevolle geschiedenis

        3.1.2. Het verleden vertellen

        3.1.3. De historiën van verbeelde gemeenschappen

        3.1.4. ‘Geschiedenis’ en geschiedwetenschap

        3.1.5. Fatale verbeeldingen

    3.2. De wetenschappelijke praktijk van de Afrikaanse Geschiedenis

        3.2.1. Enkele sociologische kenmerken van de wetenschappelijke onderneming

        3.2.2. Enkele socio-historische kenmerken van de academische structuren van de Afrikaanse Geschiedenis

    3.3. Uitleidend – De historiografische onderneming in Afrika?

 

4. Geschiedenis schrijven in Tanzania

    4.1. Inleidend – Geschiedenis schrijven in Tanzania?

    4.2. Afrikaanse staatsideologieën: Afrikaans socialisme

        4.2.1. Afrikaanse staatsideologieën

        4.2.2. Afrikaans socialisme

    4.3. Ujamaa: een staatsideologie

    4.4. Ujamaa: een dynamisch discours

    4.5. Onderwijs en Ujamaa

        4.5.1. Onderwijs voor ‘Zelfstandigheid’

        4.5.2. De Universiteit in de ban van Ujamaa

    4.6. De Universiteit (1961-1980)

        4.6.1. Een Britse Afrikaanse universiteit

        4.6.2. Naar een Ujamaa Universiteit

        4.6.3. Radicalism at the Hill (1967-1978)

    4.7. Geschiedenis schrijven in Tanzania

 

Bibliografie

 

 

home lijst scripties inhoud volgende