Hoe dol was Dolle Mina?

 

De geschiedenis van de Dolle Mina's in Vlaanderen.

 

Katrijn De Smit

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2002-2003

Universiteit Gent

Promotor: Prof. Dr. Gita Deneckere

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

‘De vrouwenbeweging streeft geen ander doel na dan het socialisme,
integendeel, ze breidt de strijd uit naar gebieden die tot nu toe te veel buiten schot
zijn gebleven: het gezin, de reproductiesfeer, de menselijke verhoudingen’

(A.   Meulenbelt, 1979)

 

Voorwoord

 

Inleiding

 

Hoofdstuk 1. Aanloop naar Dolle Mina

    1.1. De eerste feministische golf in België

    1.2. Naar een tweede golf

    1.3. De tweede feministische golf in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië

    1.4. En in Vlaanderen?

 

Hoofdstuk 2. Dolle Mina in Vlaanderen

    2.1. Hoe Dolle Mina? Wat Dolle Mina? Waarom Dolle Mina?

    2.2. Naam

    2.3. Actievorm en voorbeeld Nederland

    2.4. Acties in Vlaanderen

        2.4.1. Antwerpen

        2.4.1.1. Acties

            2.4.1.2. Organisatie

            2.4.1.3. Einde

        2.4.2. Andere kernen: Brussel, Oostende en Leuven

            2.4.2.1. Brussel

            2.4.2.2. Oostende

            2.4.2.3. Leuven

        2.4.3. Gent

    2.5. Media

 

Hoofdstuk 3. Ideologie

    3.1. Verscheidenheid van feministisch denken

        3.1.1. Liberaal feminisme

        3.1.2. Radicaal feminisme

        3.1.3. Marxistisch feminisme

        3.1.4. Socialistisch feminisme

        3.1.5. Andere

    3.2. En Dolle Mina?

        3.2.1. Politieke en ideologische standpunten

        3.2.2. Problematische relatie tussen feminisme en Marxisme/socialisme

        3.2.3. Concreet

    3.3. Leden

 

Hoofdstuk 4. Wat wil Dolle Mina?

    4.1. Algemeen

    4.2. Concreet: verschillende aandachtspunten

        4.2.1. Kinderkribben

        4.2.2.Opvoeding en onderwijs

        4.2.3. Arbeid en uitbuiting

            4.2.3.1. De thuiswerkende vrouw

            4.2.3.2. De buitenshuis werkende vrouw

            4.2.3.3. Parttime werk

            4.2.3.4. De Sociaal Pedagogische Toelage

            4.2.3.5. Algemene eisen in verband met arbeid en concreter

        4.2.4. Abortus en anticonceptie

        4.2.5. Dubbele moraal

        4.2.6. Rechtssituatie

            4.2.6.1. Het huwelijksgoederenrecht

            4.2.6.2. Echtscheiding

        4.2.7. Reclame

        4.2.8. Politiek

        4.2.9. Het Jaar van de Vrouw

 

Hoofdstuk 5. Organisatie

    5. 1. Interne organisatie

    5. 2. Contacten met en houding ten opzichte van andere organisaties

        5.2.1. Dolle Mina Nederland

        5.2.2. Dolle Mina- unief

        5.2.3. Marie Mineur

        5.2.4. Vrouwenoverlegcomité

        5.2.5. PAG

        5.2.6. Verenigde Feministische Partij of VFP

        5.2.7. Vrouwenhuis

        5.2.8. Abortuscomités

        5.2.9. Linkse Vrouwengroep

        5.2.10. Vrouwen Tegen Verkrachting

        5.2.11. Links en Feministisch collectief

        5.2.12. Vrouwen tegen de Crisis

 

Hoofdstuk 6. Evolutie

    6.1. ...Naar Fem-Soc-Groep

        6.1.1. Ontstaan en noodzaak van de Fem-Soc-Coördinatie

        6.1.2. Dolle Mina als Fem-Soc-Groep

        6.1.3. Schoppenvrouw

        6.1.4. Werking en activiteiten

    6.2. ...Naar het einde

 

Hoofdstuk 7. Belang

 

Conclusie. Hoe dol was Dolle Mina?

 

Bibliografie

 

home lijst scripties inhoud volgende