De kracht van aanwezige vaders…
niet langer lost voices

Beleving en perspectief van vaders van een kind met een beperking.

 

Merel Van Den Broucke

 

Scriptie ingediend tot het behalen van de graad

van licentiaat in de Pedagogische Wetenschappen, optie Orthopedagogiek
 

Academiejaar: 2004-2005

Universiteit Gent

Promotor: Prof. Dr. G. Van Hove

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Their families are lucky to have these men in their lives

We are lucky to have their thoughts…

 

D.J. Meyer

 

VOORWOORD

 

INLEIDING

    1. Motivatie

    2. Probleemstelling

    3. Opbouw

 

FATHERS IN THE PICTURE

    1. Historische inleiding

    2. Concepten van mannelijkheid en vrouwelijkheid

    3. Afwezige vaders…waarheid of mythe?

    4. BOWLBY en zijn rol in de uitsluiting van vaders

    5. Vaders… een noodzaak!

    6. Feminisme en de emancipatiegedachte

    7. De nieuwe man?

    8. Gender en zorg

    9. Mannen participeren minder?

    10. Mannen in de hulpverlening: een zeldzaam ras?

    11. Soorten vaderschap

    12. Besluit

 

DE KRACHT VAN VADERS VAN EEN KIND MET EEN BEPERKING

    1. Duiding van de begrippen

    2. Literatuur en Research

 

METHODOLOGIE EN AANPAK

    1. Methodologie

    2. Procedure

 

VADERS AAN HET WOORD…

    1. Schets van het kind door de vader

    2. Stress-elementen

    3. ‘Well-being’

    4. Het moment van de diagnose

    5. Toekomstperspectief

    6. Relaties

    7. Gevoelens

        VERDRIET

        KWAADHEID

        SCHULDGEVOEL

        SCHAAMTE

        VREUGDE EN GELUK

        ANGST

    8. Motivatie voor betrokkenheid

    9. Essentie van vaderschap

    10. Zin-geving

    11. Hulpverlening: ervaring en behoeftes

        TEVREDENHEID OVER DE BEGELEIDING

        KNELPUNTEN

        OOG VOOR VADERS?

        BEHOEFTES

    12. Thema’s door vaders zelf aangebracht

        MEDISCHE VERHALEN

        SCHOOLVERHALEN

        DE PARTNERS

        HET GEZIN EN BRUSSEN

        LEERPROCES

        DIALOOG EN VERANTWOORDELIJKHEIDSGEVOEL

    13. In een notedop…

 

SYNTHESE

    1. Inleiding

    2. Beeld van vaders van kinderen met een beperking

        LEVENSHOUDING

        RELATIES EN NETWERK

        INVULLING VAN HET VADERSCHAP

        BEHOEFTES

    3. Ter afronding

 

ALGEMEEN BESLUIT

 

REFERENTIES

    1. Literatuur

    2. Websites

 

BIJLAGEN

    1. Vaders…een noodzaak!

    2. Medische verhalen

 

home lijst scripties inhoud volgende