Negentiende-eeuwse
Plattelandsadel in de Kempen.

Analyse van de mentaliteit en de politieke impact van de
familie Montens en Van de Werve.

 

Philippe De Cleermaecker

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2002-2003

Katholieke Universiteit Leuven

Promotor: H. De Smaele

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

DANKWOORD

 

INLEIDING: de adel als studieobject

    Een studie rond de adel: presentatie van het onderzoeksdomein

        Het begrip adel en zijn evolutie doorheen de tijd

        Het beeld van Conscience: weerlegging of acceptatie?

        De archieven van de familie Van de Werve en de familie Montens

        Literatuur

 

HOOFDSTUK 1: presentatie van de bestudeerde regio, de kastelen en zijn bewoners

    De regio: een analyse

    Voorstelling van de bestudeerde adellijke geslachten

        Van de Werve de Schilde en het kasteel Hovorst in Viersel

        Montens en het kasteel van Massenhoven

    Twee kleine dorpen als thuisbasis van twee grootse adellijke families

 

HOOFDSTUK 2: Het machtsspel op het platteland

    Uitoefening van de macht door de adel

    Een machtige adel

 

HOOFDSTUK 3: De relatie tussen de adel en de Kerk

    Adel, Kerk en geloof

        Montens

        Het verhaal van de zouaaf Biron

        Van de Werve

    Gelovige adel

 

HOOFDSTUK 4: De adel en het onderwijs

    Montens

    Van de Werve

    Van onwetende aristocraat naar Franstalige jurist

 

HOOFDSTUK 5: De verblijfplaats van de adel

    Montens

    Van de Werve

    Geritmeerd bestaan en evolutie van militaire burcht naar kasteel

 

ALGEMENE SLOTBESCHOUWING: het ongelijk van Conscience

 

BIBLIOGRAFIE

 

GEBRUIKTE AFKORTINGEN

 

BIJLAGEN

Overzicht van de tabellen in pdf-formaat (40 kb)

 

 

home lijst scripties inhoud volgende