Negentiende-eeuwse Plattelandsadel in de Kempen. Analyse van de mentaliteit en de politieke impact van de familie Montens en Van de Werve. (Philippe De Cleermaecker)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

DANKWOORD

 

Een werk van deze omvang breng je nooit alleen succesvol tot een goed einde. Diverse personen dragen er meerdere stenen toe bij. Deze mensen verdienen dan ook een eervolle vermelding in dit dankwoord.

            In de eerste plaats kon dit werk nooit geschieden zonder de medewerking van promotor Henk de Smaele. Zijn correcties en adviezen waren noodzakelijk om het resultaat opeen hoger niveau te brengen.

            Verder bedank ik vooral Charles Bernard van de Werve, Cyriel van de Peer en Hervé van de Werve d’ Immerseel. Die eerste verschafte mij immers inzage in het archief Hovorst. Cyriel van de Peer vormde een belangrijke tussenschakel in het raadplegen van het archief van de familie Montens. Zonder Hervé van de Werve d’ Immerseel kon ik nooit zo lang beschikken over het werk Les van de Werve. 800 ans d’ histoire van Bousse en Schmitz. Zijn persoonlijk exemplaar moet ongeveer een jaar bij mij hebben gelegen.

            Voor het inscannen van de foto’s was andermaal Cyriel van de Peer van belang die de foto’s beschikbaar maakte. Ook Danny Coppens dient hier te worden vermeld, want zondere zijn computerkennis hadden de foto’s vermoedelijk nooit hun weg in deze thesis gevonden. Ook mijn broer Roel bedank ik voor het nodige computerwerk.

            Verder bedank ik ook familie en vrienden die mij steunden in deze soms hachelijke onderneming.

           

home lijst scripties inhoud vorige volgende