Negentiende-eeuwse Plattelandsadel in de Kempen. Analyse van de mentaliteit en de politieke impact van de familie Montens en Van de Werve. (Philippe De Cleermaecker)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

BIBLIOGRAFIE

 

Bronnen

 

ARCHIEF HOVORST ( met behulp van: A. BOUSSE, Fichebak van het archief van de Werve, Viersel, s.d. ( onuitgegeven )

Bosschaert

De Bruyn d’ Hovorst

De Villegas

Generalia

Personalia

Tijdschriftartikelen

Vierseldijk en watermolen

 

ARCHIEF MONTENS ( Met behulp van: C. VAN DE PEER, Inventaris van het archief Montens te Massenhoven, Massenhoven, 2001 ( onuitgegeven ).

Album réligieux

Bibliotheek

Correspondentie

Doodsbrieven

Dossier kerk

Familie Montens

Familie Ooms

Foto’s

 

 

RIJKSARCHIEF ANTWERPEN

Hedendaags gemeentearchief Viersel

Hedendaags gemeentearchief Massenhoven

Oud gemeentearchief Viersel

Kerkelijk archief Viersel

 

 

Geraadpleegde literatuur en gepubliceerde bronnen

 

Almanach royal officiel de Belgique: annuaire du personnel des institutions publiques de Belgique, 98 dln., Bruxelles, 1840-1939.

 

ANDRE, R. en PEREIRA-ROQUE, J., La démographie de la Belgique au XIXe siècle, Bruxelles, 1974.

 

Annuaire de la noblesse belge, Bruxelles, 1847-1950.

 

ARENDT, L. en DE RIDDER, A., Législation Héraldique de la Belgique 1595-1895. Jurisprudence du Conseil Héraldique 1844-1895, Bruxelles, 1896.

 

ARICKX, V., Enkele feodale rechten en verplichtingen in de kasselrij Kortrijk in 1502, in: De Leiegouw, VIII ( 1956 ), blz. 57-63.

 

ARREN, P., Van kasteel naar kasteel, 10 dln., Tongerlo en Westerlo, 1985-2003.

 

ASPINWAL, B., Orestes A. Browson et l’ Europe, in: GADILLE, J., Les catholiques libéraux au XIXe siècle. Actes du Colloque internationale d’ histoire religieuse de Grenoble des 30 septembre-3 octobre 1971, Grenoble, 1974, blz. 147-176.

 

AUBERT, R., Mgr. De Mérode, Ministre de la Guerre sous Pie IX, s.l., 1956 ( Overdruk uit: Revue Générale, 1956, blz. 1102-1143 )

 

AUMANN, F., VANDENGHOER, C. en BORMANS, R., Baron Surlet de Chokier, regent van België: mens en mythe. 1769-1839, Gingelom, 1989.

 

BARTELOUS, J., en HARMEL, P., Nos premiers ministres de Léopold 1er à Albert 1er. 1831-1934, Bruxelles, 1983.

 

BARTIER, J., Partis politiques et classes sociales en Belgique, in: Res Publica, X ( 1968 ), blz. 33-106.

 

BAVAY, L. Het genootschap van Sint-Vicentius a Paulo in onze gemeente, in: Mededelingen van de heemkundige kring van Erpe-Mere, XL ( 2000 ), blz. 77-84.

 

BEERMANN, V.A.M. e.a., Geschiedenis van Breda. 2: Aspecten van de stedelijke historie. 1568-1795, Tilburg, 1977.

 

BLOCH, M., La société féodale. Les classes et le gouvernement des hommes, 4de druk, Paris, 1968.

 

BLUCHE, F., La vie quotidienne de la noblesse française au XVIIIe siècle, 2de druk, Paris, 1980.

 

BOUMANS, R., Het Antwerps stadsbestuur voor en tijdens de Franse overheersing. Bijdrage tot de ontwikkelingsgeschiedenis van de stedelijke bestuursinstellingen in de Zuidelijke Nederlanden, Brugge, 1965.

 

BRAAS, A., La législation nobiliaire en Belgique, Bruxelles, 1960.

 

BRELOT, C.I., Noblesse et villes ( 1780-1950 ), Tours, 1995.

 

BROCCHI, O.C., DE GANAY, H. en GIORDANI, I., Les dames de la foi: Madeleine-Sophie Barat, Tours, 1960.

 

BROU, A. en SAUL, J.W., Saint Madeleine Sophie Barat: her life of prayer and her teaching, New York, 1964.

 

Bulletin des arrêtés et actes du governement provisoire de la Belgique, 1830, nr° 40 ( 7 decembre ), blz. 3-15.

 

CALMETTE, J. ed., Mémoires de Philippe de Commines, 2de druk, 3 dln., Paris, 1964-1965.

 

CARRIKER, R.C., Father Peter John De Smet, Jesuit in the West, Norman-Londen, 1995.

 

F.X.CERUTTI, F.F.X.,e.a., Geschiedenis van Breda. 1: Middeleeuwen, 2de druk, Tilburg, 1976.

 

CHANEY, C.L., The Birth of Missions in America, South Pasadena, 1976.

 

CHIVON, Y., Pie IX, pope moderne, Bitche, 1995.

 

CONSCIENCE, H., De arme edelman, Brussel, 1912.

 

CORBEEL, C., Aspecten uit het leven van de adel in de XVIIIe eeuw, Leuven, 1972 (Katholieke Universiteit Leuven. Departement Geschiedenis, onuitgegeven licentiaatsverhandeling ).

 

DE BELDER, J., Veranderingen in de sociaal-economische positie van de Belgische adel in de 19e eeuw. Een terreinverkenning, in: Tijdschrift voor geschiedenis, 93 ( 1980 ), blz. 483-501.

 

DE BLECOURT, A., Heerlijkheden en heerlijke rechten, in: Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis, I ( 1918-1919 ), blz. 45-107 en blz. 174-190.

 

DE CHARRY, J., VEUILLOT, P. en NOEL, M., Sainte Madeleine-Sophie: fondatrice de la Société du Sacré-Cœur de Jésus ( 1779-1865 ): service d’ église, s.l., 1965.

 

DE COCK, B., Zestig jaar onmondigheid van het volk, Sint-Niklaas, 1969.

 

DE GERLACHE, P., La noblesse belge, in: Revue de l’ institut de Sociologie, 16 ( 1930 ), blz. 696.

 

DE GHELLINCK VAERNEWYCK, X., La noblesse nationale vue par nos constituants de 1831, in: Bulletin de l’ Association de la noblesse du royaume de Belgique. Bulletin van de Vereniging van de adel van het Koninkrijk België, 167 ( 1986 ), blz. 237-252.

 

DEGRYSE, K., Stadsadel en stadsbestuur te Antwerpen in de 18e eeuw. Een sociaal-economische benadering, in: Tijdschrift voor Geschiedenis, 93 ( 1980 ), blz. 466-482.

 

DE MAEYER, J., La Belgique. Un élève modèle de l’ école ultramontaine, in:LAMBERTS, E. ed, The Black International. L’ internationale noire. 1870-1878. The Holy See and Militant Catholicism in Europe. Le Saint-Siège et le Catholicisme militant en Europe, Leuven 2002, blz. 361-385.

 

DENECKERE, G., De plundering van de orangistische adel in april 1834, in: Revue belge d’ histoire contemporaine. Belgisch tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, XXVI ( 1996 ), blz. 29-63.

 

DEPOORTER, K., Mentaliteitsstudie van de 19de eeuwse adel in België ( 1789-1914 ). Peiling aan de hand van gedrukte bronnen, Gent, 1977 ( Rijksuniversiteit Gent. Departement Geschiedenis, onuitgegeven licentiaatsverhandeling ).

 

DE RIDDER-SYMOENS, H.,Adel en Universiteiten in de zestiende eeuw. Humanistisch ideaal of bittere noodzaak?, Gent 1980 ( Overdruk uit Tijdschrift voor geschiedenis, 93 ( 1980 ), blz. 410-432 ).

 

DE RUYCK, L., De adel en het kanton Zomergem en het IV kanton van Gent gedurende de XIX eeuw, Gent, 1979 ( Rijksuniversiteit Gent. Departement Geschiedenis, onuitgegeven licentiaatsverhandeling ).

 

DE RY, J.P., Un oublié: Lucien Jotrand, in: La Revue Nouvelle, XXXVII ( 1963 ), blz. 252-265.

 

DE SMAELE, H., ‘Omdat we uwe vrienden zijn.’ Religie en partij-identificatie, 1884-1914, Leuven, 2000.

 

D’HANE STEENHUYSSE, E., Liste de la noblesse titrée avant 1793, Brussel, 1873.

 

DIERICKX VISSCHERS, F., De liberale adel in de provincie West-Vlaanderen. 1830-1914, Gent, 1981 ( Rijksuniversiteit Gent, Departement Geschiedenis, Onuitgegeven licentiaatsverhandeling ).

 

DISCAILLES, E., Charles Rogier ( 1800-1885 ) d’ après des documents inédits, 4 dln., Bruxelles, 1892-1895.

 

DISCAILLES, E., Charles Rogier, in: Biographie Nationale. 1896-1986, XIX ( 1907 ), kol. 693-781

 

DISCAILLES, E., Pierre Guillaume Seron, in: Biographie Nationale. 1896-1986, XXII ( 1914-1920 ), kol. 229-236.

 

DONCKIER, E., VLD ‘durft vernieuwen’, in: Gazet van Antwerpen, 18 november 2002, blz.5.

 

DOURSTHER, H., Dictionnaire universel des poids et mesures anciens et modernes, contenant des tables des monnaies de tous les pays, 2de druk Amsterdam, 1965.

 

DU BUS DE WARNAFFE, C. en BEYAERT, C., Le congrès national. Biographies des membres du congrès national et du gouvernement provisoire. 1830-1831, Bruxelles et Paris, 1930.

 

D’ UDEKEM d’ ACOZ, M.P., Voor Konig en Vaderland. De Belgische adel in het verzet, Tielt, 2003.

 

DUERLOO, L. en JANSSENS, P., Wapenboek van de Belgische adel. Van de 15de tot de 20ste eeuw, 4 dln., Brussel, 1992-1994.

 

DULIEU, J., Francesco: het leven van Franciscus van Assisi, Bossum, 1976.

 

D’ URSEL, B., Durbuy in de moderne tijd, in: De Woonstede door de eeuwen heen, 1994 ( 103 ), blz. 4-22.

 

D’ YDEWALLE, H., Noblesse en Flandre, Bruxelles, 1944.

 

FAES, I en JACOBS, I, 333 jaar Heilig Graf Turnhout. 1662-1995, Turnhout, 1995.

 

FAIDER, A., Histoire du droit de chasse et de législation sur la chasse en Belgique, en France, en Angleterre, en Allemagne, en Italie et en Hollande ( Mémoires couronnés et autres mémoires publiés par l' Académie Royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique. Collection in -8° ), Bruxelles, 27,8 ( 1877 ).

 

FRANCES RYAN, D.C. en JOHN E. RYBOLT, C.M., Vincent De Paul and Louise De Marillac, New Jersey, 1995.

 

FRANCOIS, L., De reacties van de aandeelhouders van de Société Générale op de revolutiegolf van 1830, in: Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, 12 ( 1981 ), blz. 423-478.

 

GENICOT, L., Sur les origines de la noblesse dans le Namurois, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, 20 ( 1952), blz. 143-156.

 

GEVAERT, F., Derepublikeinse kalender en de volledige vergelijkingstabellen met de Gregoriaanse kalender, Heule, 1965

 

GILISSEN, J., Le régime représentatif en Belgique depuis 1790, Bruxelles, 1958.

 

GODDERIS, J., De Pauselijke Zouaven: met opgave van de vrijwilligers uit West-Vlaanderen, Handzame, 1978.

 

GODDERIS, J., Zouaven en zouaaf-missionarissen uit Groot Tielt, Aarsele, 1980.

 

GOFFIN, L., Pieter-Jan De Smet, in: Biographie Nationale.1896-1986, XXII ( 1914-1920 ), kol. 793-798.

 

GOUBERT, P., L’Ancien Régime, 2dln., Paris, 1969-1973.

 

GUILHERMOZ, P., Essai sur l’ origine de la noblesse en France, 3de druk , Paris, 1979.

 

GUILLAUME, P., POUSSOU, J.-P. en DUPEUX, G., Démographie historique, Paris, 1970.

 

GUIRLANDE, C. e.a., De Grote Zwartrok. Pater De Smet bij de Roodhuiden, Dendermonde, 1984.

 

GYSEN, R., Een onderzoek naar de mentaliteit in het dagelijks leven van de adel in de negentiende eeuw: twee casestudy’s, Leuven, 1999 ( Katholieke Universiteit Leuven. Departement Geschiedenis, onuitgegeven licentiaatsverhandeling ).

 

HERESWITHA, Z.M., De Heilig-grafpriorij te Turnhout. 1662-1962, Antwerpen, 1962.

 

HOUTHAEVE, R., Pieter-Jan De Smet s.j., de grote zwartrok: missionaris en vredestichter, Moorslede, 2001.

 

HUYTTENS, E., Discussions du Congrès national de Belgique, 1830-1831, 5 dln., Bruxelles, 1844-1845.

 

JANSSEN, R., Mentaliteitsstudie van de adellijke families in de negentiende eeuw. Probleemstelling en benadering via familiearchieven, Gent, 1973 ( Rijksuniversiteit Gent. Departement Geschiedenis, onuitgegeven licentiaatsverhandeling ).

 

JANSSENS, P., De evolutie van de Belgische adel sinds de Late Middeleeuwen ( Gemeentekrediet. Historische uitgaven, reeks in –8°, nr. 93, 1998 ), s.l., 1998.

 

JANSSENS, P., De Zuidnederlandse adel tijdens het Ancien Régime ( 17e – 18e eeuw ), in: Tijdschrift voor geschiedenis, 93 ( 1980 ), blz. 445-465.

 

JUSTE, T., Le congrès national de Belgique. 1830-1831, Bruxelles, 1880.

 

JUSTE, T., Le régent d’ après ses papiers et d’ autres documents inédits, bruxelles, 1867.

 

KILLOREN, J.J., “Come, Blackrobe.” De Smet and the Indian tragedy, Norman-Londen, 1994.

 

KLEP, P.M.M., Bevolking en arbeid in transformatie. Een onderzoek naar de ontwikkelingen in Brabant, 1700-1900,Nijmegem, 1981.

 

KLEP, P.M.M., De agrarische beroepsbevolking van de provincies Antwerpen en Brabant en van het Koninkrijk België, 1846-1910. Nieuwe evaluaties van kwantitatief-historisch materiaal, in: Bijdragen tot de geschiedenis, 1976 ( 59 ), blz. 25-69.

 

KLEP, P.M.M., Over de achteruitgang van de Noordbrabantse huisnijverheid, 1810-1920, in: KLEP, P.M.M. ed., De neergang van de huisnijverheid in het Groot-Kempisch gebied ( 1800-1920 ) ( Centrum voor de studie van land en volk van de Kempen, nr. 4. ), Turnhout en Waalre, 1987, blz. 29-44.

 

KNAEPEN, R., De neergang van de textielnijverheid in het Molse, in: KLEP, P.M.M. ed., De neergang van de huisnijverheid in het Groot-Kempisch gebied ( 1800-1920 ) ( Centrum voor de studie van land en volk van de Kempen, nr. 4. ), Turnhout en Waalre, 1987, blz. 19-28.

 

KUYPER, Y.Adel in Friesland 1780-1880, Groningen, 1993.

 

KUYPERS, J., Lucien Léopold Jottrand, in: Biographie Nationale. 1896-1986, XXX ( 1958-1959 ), kol. 471-488.

 

LAMBERTS, E., Het ultramontanisme in België: 1830-1914, in: LAMBERTS, E. ed., De kruistocht tegen het liberalisme. Facetten van het Ultramontanisme in België in de 19de eeuw( KADOC-jaarboek 1983 ), Leuven, 1984, blz. 38-63 en 287-289.

 

LAMBRECHT, C., De adel in het kanton Nevele, Gent, 1977 ( Rijksuniversiteit Gent, Departement Geschiedenis, onuitgegeven licentiaatsverhandeling ).

 

La noblesse et les professions, in: Bulletin de l’ associatian de la noblesse du Royaume de Belgique, 4 ( 1939 ), blz. 4.

 

LAUREYS, V., De geschiedenis van de Belgische Senaat. 1831-1995, Tielt, 1999.

 

LAVEDAN, H., Saint Vincent De Paul, 2de druk,Paris, 1980.

 

LEFEVRE, J., De 19de en 20ste eeuw, in: Flandria Nostra. Ons land en ons volk. Zijn standen en beroepen door de tijden heen, IV ( 1959 ), blz. 395-411.

 

LEFRANC, A., La vie quotidienne au temps de la Renaissance, Paris, 1938.

 

LEENAERTS, R.J., De kasteelheer zonder kasteel, in: Gazet van Antwerpen, 28.05.1981, blz. 14.

 

LE ROY, J., Castella et praetoria nobilium Brabantiae coenobiaque celebriora, Bruxelles, atelier Vokaer, 1699 ( reproductie: 1982 )

 

LUBELSKI-BERNARD, N. e.a., La Belgique au temps de Frère-Orban, Bruxelles, 1996.

 

LUYKX, T., Politieke geschiedenis van België. Van 1789 tot heden, 3de druk Amsterdam en Brussel, 1973.

 

MAGITS, M., De volksraad en de opstelling van de Belgische grondwet van 7 februari 1831. Een bijdrage tot de wordingsgeschiedenis van de Belgische konstitutie, 2 dln., s.l., 1977.

 

MARTIN-FUGIER, A., De rituelen van het persoonlijk leven van de bourgeoisie, in, DUBY, G. en ARIES, P., Geschiedenis van het persoonlijk leven. Deel 4. Van de Franse Revolutie tot de Eerste Wereldoorlog, Amsterdam, 1989, blz. 169-226.

 

MENSION-RIGAU, E., Aristocrates et grands bourgeois. Education, traditions, valeurs, Paris, 1997.

 

Ministre de l’ intérieur et de l’ instruction publique ed., Population. Recensement général du 31 décembre 1890, 2dln., Bruxelles, 1893, blz. 2-10.

 

MISPELON, M., De Republikeinse kalender, Handzame, 1972.

 

MOERMAN, H., De Belgische senaat in de negentiende eeuw: een adelskamer, 2dln., Brussel, 1987 ( Vrije Universiteit Brussel. Departement Geschiedenis, onuitgegeven licentiaatsverhandeling ).

 

MOLS, R., Evolution, repartition et structures de la population, Liège, 1975.

 

MOYNE, M., Résultats des élections belges entre 1847 et 1914, Bruxelles, 1970.

 

OP DE BEECK, E., Bezoek aan het kasteel Hovorst te Viersel, in: De Autotoerist, jrg. 22 nr. 9 ( 1969 ), blz. 668-672.

 

OOSTERBOSCH, M., De republikeinse kalender: concordantie met de Gregoriaanse kalender, Brussel, 1999.

 

Pasinomie: collection complète des lois, décrets, ordonnances, arrêtés et règlements généraux qui peuvent être invoqués en Belgique.

 

PERROT, M., Personages en rolverdeling, in: G. DUBY en P. ARIES ed., Geschiedenis van het persoonlijk leven. deel 4. Van de Franse Revolutie tot de Eerste Wereldoorlog, Amsterdam, 1989, blz.107-162.

 

PHILIPPEN, K., De traditie van de elite: analyse van de stellingnamen en het discours van de adel in de senaat tussen 1870 en 1894 ( Katholieke Universiteit Leuven. Departement Geschiedenis, onuitgegeven licentiaatsverhandeling ), Leuven, 1999.

 

POPLIMONT, C.E.J., La Belgique héraldique. Receuil historique, chronoloqique, généalogique et biographique complet de toutes les maisons nobles reconnues de la Belgique, 11 dln., Bruxelles et Paris, 1863-1867.

 

PRIMS, F., De oorsprong der van de Werve’s, De van den Werve’s der XIIIde eeuw, De van den Werve’s der XIVde eeuw, in: Antwerpiensa, Antwerpen, deel 11, 1939, blz. 26-57.

 

PRIMS, F., Oorsprong van de familie van de Werve, in: Gazet van Antwerpen,26 maart 1938, blz. 3.

 

Publiek recht: gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994, in : VRG-codex. Academiejaar 2001-2002, deel 1, Antwerpen, 2001, blz. 3-30.

 

Royaume de Belgique. Ministère de l’ industrie et du travail. Office du travail. Section de la statistique, Recensement général des industries et des métiers ( 31 octobre 1896 ), 18 dln., Bruxelles, 1900-1902.

 

RYCKMAN DE BETZ, F.B., Armorial Général de la noblesse belge, orné des armoiries figurées dans les lettres patentes originales, 13dln., Liège, 1957.

 

SCHMITZ, Y. en BOUSSE, A., Les van de Werve. 800 ans d’ histoire, 2 dln., Bruxelles, 1988.

 

SMETS, G., La réforme du sénat, Bruxelles, 1919.

 

STENGERS, J. e.a., Index des éligibles au Sénat. 1831-1893, Bruxelles, 1975.

 

STEVENS, F., Een belangrijke fase in de wordingsgeschiedenis van de Belgische grondwet: de optie voor een tweekamerstelsel, in: Belgische tijdschrift voor nieuwste geschiedenis, 12 ( 1981 ), blz. 641-661.

 

TEXTIER, A., Qu’ est-ce que la noblesse? Annexes. Textes et décisions jurisprudentielles. Planches de blasons. Lexique de droit nobiliaire. Index analytique, Paris, 1988, blz. 9-12.

 

THADDEE, F., Histoire de l’ ordre de Saint-François, Rennes, 1921.

 

THEEUWISSEN, J., Heeft de Kempen wel een grens?, in: Taxandria, 52 ( 1981 ), blz. 15-16.

 

TORFS, K.L. en MERTENS, F.H., Geschiedenis van Antwerpen sedert de stichting der stad tot onze tyden, 2de druk, 8 dln., Antwerpen, 1975-1977.

 

TULARD, J., Napoléon et la noblesse d’ Empire, 2de druk, Paris, 1986.

 

De universiteit te Leuven. 1425-1985, Leuven, 1986.

 

UYTTERHOEVEN, R. en VAN DEN HEUVEL, H., Twee eeuwen Zusters van Liefde van Sint-Vincentius a Paulo te Leuven. 1794-1994, Leuven, 1994.

 

VAN AXEL, P., La noblesse et la question flamande, in: Bulletin de l’ Association de la Noblesse de Royaume de Belgique, 3 ( 1939 ), blz. 43-84.

 

VAN BUYTEN, L., De Leuvense universiteitsmatrikels ( 16e-18e eeuw ). Kritische beschouwingen, in: Arca Lovaniensis, 3 ( 1974 ), blz. 25-27.

 

VAN DAMME, M., Adel, Gent en Leuven, 1982.

 

VAN DAMME, P., De adel in het kanton Oosterzele in de 19de eeuw. Mentaliteitstrekken van adellijke families, Gent, 1979 ( Rijksuniversiteit Gent, Departement Geschiedenis, Onuitgegeven licentiaatsverhandeling ).

 

VAN DE PEER, C.,’t Groot heir van Massenhoven, Lier, 1985.

 

VAN DE POEL, B., Esquisse d’ une monographie géographique da la Campine, Louvain, 1932.

 

VAN DER HAEGEN, H., Het bodemgebruik in België en de evolutie ervan sinds 1834 volgens de kadastrale gegevens, Brussel, 1982 ( overdruk uit: Statistisch tijdschrift, 1 ( 1982 ), blz. 24. ).

 

VANDERVELDE, E., La propriété foncière en Belgique, Paris, 1900.

 

VANDEWALLE, P., Oude maten, gewichten en muntstelsels in Vlaanderen, Brabant en Limburg ( Belgisch Centrum voor landelijke geschiedenis, nr. 82 ), Gent, 1984.

 

VAN DOREN, A., Viersel. Historische lidtekens, s.l., s.d.

 

VAN GESTEL, M., De adel in België. 1830-1893, Gent, 1970 ( Rijksuniversiteit Gent. Departement Geschiedenis, onuitgegeven licentiaatsverhandeling ).

 

VANHAUTTE, E., De neergang van de proto-industriële wolnijverheid in Arendonk en Dessel, in: KLEP, P.M.M. ed., De neergang van de huisnijverheid in het Groot-Kempisch gebied ( 1800-1920 ) ( Centrum voor de studie van land en volk van de Kempen, nr. 4. ), Turnhout en Waalre, 1987, blz. 8-18

 

VANHAUTTE, E., Heiboeren. Bevolking, arbeid en inkomen in de 19de-eeuwse Kempen, Brussel, 1992.

 

VAN ISACKER, K., Mijn land in de kering. 1830-1914. Een ouderwetse wereld, 2de druk, Antwerpen en Amsterdam, 1987.

 

VANHEMELRYCK, F., Inleiding, in: VERBESSELT, J. e.a., De adel in het hertogdom Brabant, Brussel, 1985.

 

VAN VEERDEGEM, A., De laatste kruisridders: geschiedenis der Pauselijke zouaven, Brugge, 1914.

 

VAN WIELDRECHT, A.P. Het dialect van de adel, Utrecht, 1986.

 

VERGER, J., Les universités au Moyen Age, Vendôme, 1973.

 

VERRIEST, L., Les faits et la terminologie en matière de condition juridique des personnes au moyen âge, in: Revue du Nord, XXV ( 1939 ), blz. 101-127.

 

VERVAET, A., De zusters van de heilige Vincentius A Paulo van Wachtebeke. 1841-1991, Wachtebeke, 1991.

 

VIAENE, V.,The Roman Question. Catholic Mobilisation and Popal Diplomacy during the Pontificate of Pius IX ( 1846-1878 ), in: LAMBERTS, E. ed., The Black International. L’ internationale noire. 1870-1878. The Holy See and Militant Catholicism in Europe. Le Saint-Siège et le Catholicisme militant en Europe, Leuven 2002, blz. 135-194.

 

VRIELINCK, S., De territoriale indeling van België. Bestuursgeografisch en statistisch repertorium van de gemeenten en de supracommunale eenheden ( administratief en gerechtelijk ). Met de officiële uitslagen van de volstellingen, 3 dln., Leuven, 2000.

 

WARLOP, E., The flemish nobility before 1300, 4 dln., Kortrijk, 1975.

 

WILLIAMS, M., The society of the sacred Heart. History of A Spirit, 1800-1975, London, 1978.

 

WITTE, E. ed., Geschiedenis van Vlaanderen in de oorsprong tot heden, Brussel, 1983.

 

WITTE, E. en CRAEYBECKX, J., Politieke geschiedenis van België sinds 1830. Spanningen in een burgerlijke democratie, 4de druk, Antwerpen, 1985.

 

WITTE, E., Politieke geschiedenis van België. Van 1830 tot heden, 5de uitgave, Antwerpen, 1990.

 

WITTE, E., Wijzigingen in de Belgische elite in 1830. Een voorlopige verkenning, in: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, 94 ( 1979 ), blz. 231-237.

 

Woltres’ Algemene Wereldatlas, 3de druk, Leuven, 1992.

 

ZAAL, W., De vuist van de paus. De Nederlandse zouaven en het einde van de Kerkelijke Staat, 1860-1870, Amsterdam, 1980.

 

Website

 

http://www.gva.be/dossiers/-b/burgemeesters/default.asp

 

http://www.in.be/nl/sites/pulle/toenennu/pulle%20toen%20en%20nu.html

 

http//www.werve.org/

 

 

GEBRUIKTE AFKORTINGEN

 

AH: Archief Hovorst

AMM: Achief Montens massenhoven

HGV: Hedendaags gemeentearchief Viersel

HGM: Hedendaags gemeentearchief Massenhoven

OGV: Oud gemeentearchief Viersel

RAA: Rijksarchief Antwerpen

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende