Kapitalisme en georganiseerde criminaliteit

 

Een diepere kijk op de relatie tussen deze twee concepten

 

Jonas Van Weerst

 

scriptie neergelegd tot het behalen van
de graad van licentiaat/Master in de criminologische wetenschappen

Academiejaar: 2005-2006

Universiteit Gent

 

Promotor: Prof. dr. Ponsaers Paul
Commissarissen: Prof. dr. Cools Marc & dr. Vande Walle Gudrun

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Inleiding

 

Hoofdstuk 1 : Georganiseerde Criminaliteit. Verschillende verschijningsvormen,  kenmerken & definities

    1.1. Inleiding

    1.2. De meest relevante definities voor het onderzoeksthema op een rijtje 

         1.2.1. Georganiseerde criminaliteit

         1.2.2. Organisatiecriminaliteit

         1.2.3. Witteboordencriminaliteit  

         1.2.4. Financieel- Economische criminaliteit

         1.2.5. White Collar Organized crime 

    1.3. De kenmerken van georganiseerde criminaliteit van Michael Maltz

         1.3.1. Maltz’ kenmerken van georganiseerde criminaliteit 

         1.3.2. Korte bespreking van deze kenmerken 

    1.4. Besluit

 

Hoofdstuk 2 : De benadering van hedendaags kapitalisme aan de hand van de historische handel in opium

    2.1.Inleiding

    2.2. De relatie van de handel in opium met het kapitalisme

    2.3. Conclusies uit de opiumhandel

         2.3.1. De wettelijke status van het product

         2.3.2. Kapitalistische motieven

         2.3.3. Financiële basis voor legale economie

         2.3.4. Bekeken vanuit het sociaal schade standpunt

         2.3.5. Drijfkracht van de opiumhandel : Kapitalisme en niet de natiestaat

    2.4. Besluit

 

Hoofdstuk 3 : Focus op het verschil in kijken naar criminaliteit

    3.1. Inleiding

    3.2. De sociaal geconstrueerde scheidingslijn 

         3.2.1. Oorzaken

         3.2.2. Gevolgen en gevaren

         3.2.3. De relevantie van dit distinctief kijken

         3.2.4. Voorbeelden van verkeerde en/of onvolledige percepties 

    3.3. Besluit

 

Intermezzo : De bruikbaarheid van de metafoor ‘Bazaar’  

    1. Ruggiero’s ‘bazaar’

    2. ‘Bazaar’: The Next Level

 

Hoofdstuk 4 : Vergelijkingen van structuur/organisatievorm   tussen legale en illegale ondernemingen/markten 

    4.1. Inleiding  

    4.2.Georganiseerde Criminaliteit

         4.2.1. Het hiërarchisch perspectief 

         4.2.2. Het economisch perspectief en het belang ervan voor dit verhaal

    4.3. De eigenlijke structuurvergelijking

         4.3.1. Stereotyperingen

         4.3.2. Soorten criminele markten  

         4.3.3. Valse bureaucratie 

         4.3.4. Verdeling van arbeid 

         4.3.5. Marktregulatoren

    4.4. De hedendaagse mensenhandel

    4.5. Besluit

 

Hoofdstuk 5 : Vergelijkingen van ethiek en handelsgedrag   tussen legale en illegale ondernemingen

    5.1. Inleiding  

    5.2. Ondernemerschap, risico en deviantie 

    5.3. Gemeenschappelijke methoden, technieken en tactieken  

    5.4. Casestudie1 : Subsidiefraude in de Europese Gemeenschap  

    5.5. Casestudie 2: Handel in een voormalige Sovjetstaat door legale ondernemers

    5.6. De nadruk op het kapitalistisch systeem zélf als oorzaak van sociale schade

    5.7. Van zwart naar wit of van wit naar zwart ? 

    5.8. Sigaretten ! 

    5.9. Besluit 

 

Hoofdstuk 6: Algemeen besluitend hoofdstuk 

 

Bibliografie

 

home lijst scripties inhoud volgende