Evaluatie van een
mixed mode survey design

 

Koen Beullens

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Sociale Wetenschappen en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Sociologie.

Academiejaar: 2003-2004

Katholieke Universiteit Leuven

Promotor: Prof. Dr. G. LOOSVELDT
Assessor : D. HEERWEGH
Verslaggever : Prof. Dr. J. BILLIET
 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Voorwoord

 

Inleiding

 

Hoofdstuk 1: Situering en probleemstelling

    1.1. Mixed Mode Surveys

        1.1.1. De voorloper

        1.1.2. Theoretische achtergrond

        1.1.3. Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen

        1.1.4. Van eenvoud naar verscheidenheid

        1.1.5. Problemen bij mixed mode designs

    1.2. Milieubesef bij studenten als toetssteen voor mixed mode surveys

        1.2.1. Steekproeftrekking en dataverzameling

        1.2.2. Constructie van de vragenlijsten

    1.3. Probleemstelling

    1.4. Een model voor evaluatie

    1.5. Evaluatie van de gerealiseerde steekproef

        1.5.1. De non-respons

        1.5.2. Vergelijking respondenten van de post- en websurvey

        1.5.3. Vergelijking van responsstromen in de tijd

        1.5.4. Acties ter bevordering van respons

    1.6. Evaluatie van de geregistreerde antwoorden

        1.6.1. Algemene verwachtingen

        1.6.2. Actie tot het voorkomen van modus-effecten: Unimode construction van de vragenlijst

 

Hoofdstuk 2: Evaluatie van de gerealiseerde steekproef

    2.1. Inleiding

    2.2. Totale respons

    2.3. Responssnelheid

    2.4. Uitval naar achtergrondkenmerken

        2.4.1. Evaluatie met betrekking tot gegevens uit het steekproefkader

        2.4.2. Het vergelijken van respondenten en niet-respondenten

    2.5. Besluit

 

Hoofdstuk 3: Evaluatie van de geregistreerde antwoorden

    3.1. Item non-respons

        3.1.1. Inleiding

        3.1.2. Niet-substantiŽle waarden: vaststellingen

        3.1.3. Enkele mogelijke verklaringen inzake item non-respons

        3.1.4. Enkele slotbeschouwingen bij item non-respons

    3.2. Extreme antwoorden

        3.2.1. Extreme antwoorden en milieubesef

        3.2.2. Cultureel conservatisme en extreme antwoodmogelijkheden

        3.2.3. Een verklaring voor extreme antwoorden

        3.2.4. Extreme antwoorden en motivatie van de respondent

        3.2.5. Uitbreiding: differentiŽren tussen items van hetzelfde onderwerp

    3.3. Acquiescence

        3.3.1. Inleiding

        3.3.2. Vaststellen van acquiescence

        3.3.3. Acquiescence en modus effecten

        3.3.4. Acquiescence en vraagcontext

    3.4. Sociale wenselijkheid

        3.4.1. Inleiding

        3.4.2. Zijn mondelinge surveys aangenamer?

        3.4.3. De sociale onwenselijkheid van erotiek

        3.4.4. Slotbeschouwing bij sociale wenselijkheid

    3.5. Besluit

 

Besluit

 

Referenties

 

home lijst scripties inhoud volgende