Evaluatie van een mixed mode survey design. (Koen Beullens)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Voorwoord

 

Alvorens van start te gaan had ik graag nog enkele woorden van dank willen richten aan enkele mensen die me goed ondersteund hebben bij deze verhandeling. Om te beginnen wil ik graag professor Geert Loosveldt en Dirk Heerwegh bedanken voor de professionele hulp, hun kritische opmerkingen, de snelle opvolging en de goede richtlijnen inzake timing, structuur en theoretische aanpak.

Ook heb ik heel wat te danken aan mijn medestudenten van de tweede kandidatuur van weleer. Zonder hen was er immers geen sprake geweest van het onderzoek naar milieubesef waarmee ik deze verhandeling van analyses kon voorzien.

Mijn ouders mogen zeker niet ontbreken in dit dankwoord. Het doet me verschrikkelijk veel deugd dat ze bij mijn keuze om terug te gaan studeren een haast onvoorwaardelijk geloof hebben weten te tonen.

Tot slot wil ik heel graag Marjolijn bedanken.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende