home lijst scripties inhoud volgende  

 

Voorwoord

 

Inleiding

 

Hoofdstuk 1 Uitgestorven Realiteit?

    1.1 Definiëren van Documentaire

    1.2 Traditioneel Discours: Cinéma Vérité en John Grierson

    1.3 Casestudy “Walking with Dinosaurs”

    1.4 Conclusie

 

Hoofdstuk 2 Productie & Distributie

    2.1 Veranderende praktijk van de documentaire

    2.2 Casestudy “Outfoxed”

        2.2.1 beschrijving van de documentaire

        2.2.2 de productie van Outfoxed

        2.2.3 de distributie van Outfoxed

    2.3 Conclusie

 

Hoofdstuk 3 Interactiviteit

    3.1 Interactiviteit een werkdefinitie

    3.2 Non-lineaire vertelstructuur

        3.2.1 hypertekst

        3.2.2 cybertekst

        3.2.3 emergent narrative

    3.3 Interactieve film

    3.4 Interactieve webdocumentaires

    3.5 Hoe worden deze interactieve documentaires gemaakt?

        3.5.1 Het Korsakow Systeem

    3.6 Casestudy “7 Sons”

    3.7 Interactief Publiek

    3.8 Conclusie

 

De ‘Digidoc’: trouw aan het verleden of de nieuwe norm?

 

Bibliografie

 

Bijlage

 

Auteur: Anne Vierhout
Universiteit Utrecht
Faculteit: Faculteit der Letteren
Opleiding: Theater- film- en televisiewetenschap
Specialisatie: Nieuwe media en digitale cultuur
Vakgebied: Letteren
Soort scriptie: Doctoraal-scriptie
1e studiebegeleider: Dr. Ann-Sophie Lehmann
2e studiebegeleider: Prof.Dr. Frank Kessler
Jaar van afstuderen: 2005
Taal: Nederlands

 

 

home lijst scripties inhoud volgende