Kwetsbaarheid van vrouwen
in de kledingindustrie

Een analyse van de informele sector in kaapstad
 

 

pdf-version

Leen Grevendonck

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Sociale Wetenschappen,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Politieke Wetenschappen.

Academiejaar: 2005-2006

Katholieke Universiteit Leuven

 

Promotor : Prof. Dr. B. KERREMANS
Verslaggever : Prof. Dr. A. HONDEGHEM

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (1,8 mb)