United colors of Benetton.

Een onderzoek naar culturele verschillen
in de perceptie van de Benettoncampagnes.

 

Lien Billiet

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Sociale Wetenschappen,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Communicatiewetenschappen.

Academiejaar: 2002-2003

Katholieke Universiteit Leuven

Promotor: Prof. Dr. ?????

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Voorwoord

 

Algemene inleiding

 

DEEL 1: Theoretische achtergrond van het onderzoek

    1. United Colors of Benetton: het bedrijf en de campagnes

    2. Internationale reclame: het belang van cultuur

    3. BelgiŽ en Nederland

 

DEEL 2: Het onderzoek

    1. Dataverzameling

    2. Resultaten

    3. Conclusies

    4. Beperkingen van het onderzoek en suggesties voor verder onderzoek

 

Algemeen besluit

 

Referentielijst

 

home lijst scripties inhoud volgende  

De getoonde foto's in deze scriptie dienen als illustratie in een wetenschappelijk werk. Indien de maker en/of rechthebbende hier bezwaar tegen heeft, dan kan deze dat kenbaar maken en zullen wij de desbetreffende foto verwijderen.

The pictures shown in this essay are an illustration in a scientific work. If the author and/or claimant has objections, he can notify us and the pictures concerned will be removed.

Queste fotografie nostrate nella tesa servono soltante come illustrazione in un lavoro scientifico. Se l'autore ed/o l'avendolo diritto ha l'obiezione, puo farlo sapere. Allontaremo le fotografie in questione.