Sociale geschiedenis
van het Brugse muziekleven

tijdens en rond het jaar 1885

Natan Bruneel

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren, departement geschiedenis
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2001-2002

Katholieke Universiteit Leuven

Promotor: PROF. DR. L. VAN BUYTEN

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Woord vooraf

 

Inleiding

    1. Opzet van het onderzoek

    2. Bronnenmateriaal

        2.1 Kranten

        2.2 Archieven

 

Hoofdstuk 1 Het negentiende-eeuwse Brugge : tussen mythe en werkelijkheid

    Socio-economische situatie

    Politieke landschap : tussen twee polen

    Brug tussen heden en verleden

 

Hoofdstuk 2 Overzicht van het muziekleven in Brugge

    I. Opera in de Brugse Stadsschouwburg

        1.1. Een nieuwe schouwburg in de Vlamingenstraat : korte bouwgeschiedenis

        1.2. Repertoire : la France, c’est l’idéale

        1.3. Personeel

        1.4. Publiek

    II. Muziek in de concertzaal

        2.1. Infrastructuur

        2.2. Koormuziek : koorzangmaatschappijen en profane koormuziek

        2.3. Kamermuziek

            2.3.1 Willemsfonds en Davidsfonds

            2.3.2 ‘Cercle Beethoven’

        2.4. Orkestmuziek

    III. Muziek in openlucht

        3.1 Fanfare-en harmoniemuziek

            3.1.1 Uitvoerders

            3.1.2 Uitvoeringen

        3.2. Beiaardmuziek

        3.3. Marktzangers

    IV. Muziek in de kerk

        4.1. Muzikanten in de kerk

        4.2. Kerkmuziek : het repertoire

        4.3. Publiek

    V. Muziek in het uitgaansleven

        5.1. Muziek in de herbergen - het café-chantant

        5.2. Muziek en dans : danszalen en bals

 

Hoofdstuk 3 Besluit

    I. Infrastructuur

    II. Uitvoerders

        2.1. Geografisch en sociaal

        2.2. Opleidingsniveau en onderliggende structuren

    III. Repertoire

    IV. Publiek

        4.1. Sociaal en geografisch

        4.2. Appreciatie en voorkeuren

 

Bibliografie

 

home lijst scripties inhoud volgende