Organisaties in Netwerk

Een kwalitatieve studie
bij startende IT-organisaties in Vlaanderen

 

pdf-version

Cedric Genie

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Sociale Wetenschappen,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Sociologie.

Academiejaar: 2005-2006

Katholieke Universiteit Leuven

 

Promotor : Prof. Dr. G. Van Hootegem
Verslaggever : Prof. Dr. J. Bundervoet
Assessor: Drs. S. Gryp

 

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (0,5 mb)