Meisjesonderwijs te Brugge

1900-1930.

 

Mieke Brichaux

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2003-2004

Universiteit Gent

Promotor: Prof. Dr. Gita Deneckere

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Dankwoord

 

INLEIDING

    A. Probleemstelling

    B. Bespreking van de bronnen

    C. Hoe ver staat het onderzoek naar gender en onderwijs?

 

HOOFDSTUK I: PEDAGOGISCH KLIMAAT EIND NEGENTIENDE BEGIN TWINTIGSTE EEUW

    A. Nationaal beleid inzake onderwijs

    B. De voornaamste ontwikkelingen in verband met het meisjesonderwijs

 

HOOFDSTUK II: BRUGS ONDERWIJS IN DE NEGENTIENDE EEUW

    A. Algemene situering

    B. Brugs lager onderwijs in de negentiende eeuw

    C. Het middelbaar onderwijs voor meisjes in de negentiende eeuw.

    D. Het hoger onderwijs in Brugge in de negentiende eeuw

    E. Besluit

 

HOOFDSTUK III: OVERZICHT VAN DE MEISJESSCHOOL IN BRUGGE IN DE PERIODE 1900-1930.

    A. Het lager onderwijs

    B. Het middelbaar onderwijs in Brugge

    C. Het hoger onderwijs

    D. Universitair onderwijs

    E. Besluit

 

HOOFDSTUK IV: MAATREGELEN DIE SOCIALE MOBILITEIT MOGELIJK MAAKTEN

    A. Het kosteloos onderwijs

    B. De invoering van de leerplicht

    C. Het fonds der meestbegaafden

    D. Besluit

 

ALGEMEEN BESLUIT

 

BIBLIOGRAFIE

 

home lijst scripties inhoud volgende