Baedeker achterna.

De reiscultuur van hoogburgerlijke families
aan het einde van de negentiende eeuw.
 

 

pdf-version

Evert Verreth

 

Meesterproef aangeboden binnen de opleiding
master in de Geschiedenis.
 

Academiejaar 2014-2015
 

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN
 

Promotor prof. dr. Jan De Maeyer
 

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (4,7 mb)