Cordon sanitaire of “besmetting”?

Een onderzoek naar de invloed van regeringsdeelname
op rechts-populistische en extreem-rechtse partijen

 

 Ellen Van Den Block

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Sociale Wetenschappen,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de
Politieke Wetenschappen.

Academiejaar: 2003-2004

Katholieke Universiteit Leuven

 

Promotor : Prof. Dr. W. DEWACHTER
Verslaggever : Prof. Dr. S. FIERS

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Voorwoord

 

Inleiding

 

Hoofdstuk 1. Theoretische kadering

    § 1. Theoretische concepten

        A. Afhankelijke variabelen

        B. Onafhankelijke variabelen

    § 2. Werkhypothesen

    § 3. Operationalisering

    § 4. Gebruikte werkwijzen

        A. Analyse van de verkiezingsprogramma’s,

        B. Analyse van de verkiezingsresultaten

        C. Analyse van de alternatieve variabelen

 

Hoofdstuk 2. Historische schets van de onderzochte politieke partijen

    § 1. Historische schets van het Front National (FN)

    § 2. Historische schets van de Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ)

    § 3. Historische schets van de Lijst Pim Fortuyn (LPF)

 

Hoofdstuk 3. Analyse van verkiezingsprogramma’s en verkiezingsresultaten

    § 1. Inleidende bemerkingen

    § 2. Analyse van de verkiezingsprogramma’s

        A. Front National (FN)

        B. Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ)

        C. Lijst Pim Fortuyn (LPF)

    § 3. Analyse van de verkiezingsresultaten

        A. Front National (FN)

        B. Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ)

        C. Lijst Pim Fortuyn (LPF)

    § 4. Besluit

 

Hoofdstuk 4. Analyse van de alternatieve variabelen

    § 1. Analyse van de economische toestand

        A. Frankrijk

        B. Oostenrijk

        C. Nederland

    § 2. Analyse van de immigratie

        A. Frankrijk

        B. Oostenrijk

        C. Nederland

    § 3. Analyse van de ontevredenheid over het politiek systeem

        A. Frankrijk

        B. Oostenrijk

        C. Nederland

    § 4. Analyse van de disproportionaliteit van het electoraal systeem

        A. Frankrijk

        B. Oostenrijk

        C. Nederland

    § 5. Besluit

 

Hoofdstuk 5. Conclusies uit de analyses

    § 1. Conclusies per hypothese

    § 2. Conclusies per land

    § 3. Algemene conclusies

 

Besluit

 

Referenties

 

Afkortingen

 

Bijlagen

 

home lijst scripties inhoud volgende